Page 39

NMT Magazine 3, september 2016

Bestuursmededelingen 39 Bestuursvacature NMT Vanwege het aantreden van Roel de Graaf als Managing Director van Netherlands Maritime Technology (NMT) is zijn bestuurspositie vacant. Omdat het NMT bestuur een brede vertegenwoordiging van het ledenbestand in het bestuur wenst, is NMT op zoek naar een kandidaat die: • Afkomstig is van een grote maritieme toeleverancier • Een functie als DGA of managing director (of ander directieniveau) vervult • Actief betrokken is bij de vereniging • Bij voorkeur gevestigd is in Noord-Nederland Als bestuurslid bent u nauw betrokken bij de koersbepaling van de vereniging. U brengt uw visie op de huidige marktontwikkelingen in en reflecteert deze op de gezamenlijke belangen van de Nederlandse maritiem-technologische sector. Het bestuur komt vijf keer per jaar bijeen en verder wordt uw aanwezigheid bij de NMT Netwerkbijeenkomsten zeer op prijs gesteld. Indien u interesse heeft in zitting in het NMT-bestuur en aan bovenstaand profiel voldoet, kunt u contact opnemen met Hans Voorneveld, voorzitter NMT, via voorneveld@maritimetechnology.nl. gaan afschermen. De vereniging toont dan ook juist daarin haar meerwaarde; zij treedt steeds op voor ons allemaal, voor het collectieve belang van onze sector.” De betrokken bestuursleden vonden in Roel de Graaf, een paar maanden geleden nog werkzaam voor CIG Maritime en betrokken NMT-bestuurslid, uiteindelijk een geschikte kandidaat. De Graaf sprak erover dat hij het als een voorrecht beschouwt deze taak op zich te mogen nemen. “Ik ga samen met de NMT collega’s onder de huidige uitdagende marktomstandigheden mijn uitstekende best doen voor de leden. We hopen op en zien uit naar een goede toekomst voor ons allemaal.” De netwerkbarbecue die op 31 augustus plaatsvond betekende een afsluiting van een periode waarin NMT groeide en ontwikkelde onder leiding van Peter Zoeteman. NMT-voorzitter Hans Voorneveld haalde in zijn speech aan: “In goede samenwerking met het bestuur bracht jij de werven en toeleveranciers nog dichter bij elkaar door de succesvolle oprichting van NMT. Op het bureau bemoeide je je niet alleen met het verdelen van het vele werk, maar ook met het wel en wee van je mensen.” ‘Iedere dag de juiste zaken aanpakken’ Zoeteman bedankte de collega’s op het bureau, de leden en het bestuur voor de betrokkenheid. “Juist in tijden met uitdagende marktomstandigheden heb je verenigingen hard nodig. Het gevaar bestaat nu bijvoorbeeld dat overheden hun markten Dit jaar bestaat de vereniging voor maritieme toeleveranciers Holland Marine Equipment (HME) 30 jaar. HME vormt samen met VNSI (vereniging voor scheepswerven) Netherlands Maritime Technology. In september 1986 werd Stichting Holland Marine Equipment opgericht door vijftien Nederlandse ondernemingen die als maritieme toeleverancier in het buitenland actief waren. De doelstelling was op dat moment louter gericht op de behartiging van exportbelangen. Vijf jaar later werd een begin gemaakt met activiteiten die niet met export te maken hadden, zoals overheidscontacten en branchebelangen. In 1993 fuseerde de Stichting Holland Marine Equipment met de VLMA (Vereniging van Leveranciers van Maritieme Apparaten en Diensten). In 1997 sloot HME (inmiddels 40 leden), zich aan bij Vereniging FME/CWM. In 2000 opende HME een eigen kantoor in het Hulstkampgebouw in Rotterdam. Na deze verzelfstandiging groeide de vereniging verder, zowel in ledental als in activiteiten. Op 1 januari 2008 werd de krachtenbundeling met de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie een feit. De nieuwe organisatie heette Scheepsbouw Nederland, was gevestigd in Zoetermeer en was brancheorganisatie van FME. In 2014 werd de krachtenbundeling verder geïntensiveerd en werd Netherlands Maritime Technology opgericht. Sinds mei dat jaar is NMT de naam voor de brancheorganisatie voor Nederlandse scheepswerven en maritieme toeleveranciers. Ook na 30 jaar staat het behartigen van de belangen van de toeleveranciers nog volop op de agenda. Jubileumboek HME In september 2011 is het 25-jarig bestaan van HME met een receptie gevierd. Toen is ook het jubileumboek ’25 jaar pionieren’ verschenen, herinneringen in beeld en interviews. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Indien u hier interesse in heeft, kunt u deze afhalen op het bureau van NMT. www.maritimetechnology.nl/over-ons Roel de Graaf neemt directeursrol over van Peter Zoeteman 30-jarig bestaan vereniging voor toeleveranciers HME


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above