Page 40

NMT Magazine 3, september 2016

De Duurzame Inzetbaarheid van uw personeel Wat levert Duurzame Inzetbaarheid op en hoe houdt u uw medewerkers tevreden? De Human Capital Commissie van Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft gezocht naar best practices en deelt haar bevindingen met u in de online publicatie ‘Duurzame inzetbaarheid: Wat levert het ons op?’ inclusief handig invulschema. Het inzichtelijk maken van de uitkomsten van de investeringen en inspanningen die worden gedaan voor de Duurzame Inzetbaarheid 40 van medewerkers, werd al tijdens de eerste Human Capital commissie-bijeenkomst in 2015 geïdentificeerd als actie om gezamenlijk op te pakken. Vervolgens is een werkgroep met het onderwerp aan de slag gegaan. Dit resulteerde in de publicatie ‘Duurzame inzetbaarheid: Wat levert het ons op?’ dat gaat over het vormen van een beleid rondom Duurzame Inzetbaarheid. Een model en een handig invulschema zijn tot stand gekomen. Business cases van leden op deelterreinen van Duurzame Inzetbaarheid volgen in de volgende fase van de werkgroep. Henk Slettenhaar, Human Resources Director bij Pon Power BV en betrokkene bij de werkgroep, spreekt in de genoemde publicatie over de belangrijke verantwoordelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over het gewenste gedrag. Hoe pakt Pon Power BV dit verder aan? Tekst: Tessa den Hartog U bent ruim vier jaar Human Resources Director bij Pon Power BV. Wat is uw visie op Duurzame Inzetbaarheid? “Het mooie van Duurzame Inzetbaarheid is dat het zowel voor het werkgevers- als voor het werknemersbelang interessant is om erin te investeren. Het belang van de organisatie ligt met name op het vlak dat medewerkers een maximale prestatie kunnen leveren. Nu en in de toekomst. Als organisatie moeten we kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de markt en hiervoor hebben we wendbare en weerbare medewerkers nodig. Met betrekking tot de werknemerszijde is het van belang dat een medewerker zelf investeert in zijn of haar duurzame inzetbaarheid en nadenkt over thema’s als vitality, employability en workability.” Welk beleid voert Pon Power om deze onderwerpen aan te snijden? “Wij sturen er als Pon Power steeds meer op aan dat deze zaken tijdens functioneringsgesprekken besproken worden. Het is goed om de communicatie transparant te houden en hierbij ook het HUMAN CAPITAL


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above