Page 41

NMT Magazine 3, september 2016

interview 41 Werken aan Duurzame Inzetbaarheid? U kunt voor programma’s en subsidies terecht bij de volgende stichtingen: - Stichting A+O Metalektro: T 088 605 09 00 of E m.dehaan@ao-metalektro.nl - Stichting OOM: T 0172 52 15 00 of E j.janssen@oom.nl - Stichting Otib: T 06 11 37 27 15 of E s.vdhammen@otib.nl “Het mooie van Duurzame Inzetbaarheid is dat het zowel voor het werkgevers- als voor het werknemersbelang interessant is om erin te investeren” hogere doel weer te geven; waarom de organisatie de activiteiten initieert waarbij we focussen op het gemeenschappelijk belang. Wij zijn nu vooral bezig om bewustwording te creëren binnen de organisatie. Bewustwording uit zich door bijvoorbeeld met medewerkers te praten over roken, het eten op het werk en de hoeveelheid beweging die medewerkers hebben. Daarnaast gebruiken we data als input voor ons beleid. Vanuit ons Pon Fit-programma wordt er per drie jaar een health check uitgevoerd onder alle medewerkers. Productiviteit is voor ons een belangrijk aspect en ziekteverzuim beïnvloedt dit.” Hoe kan je als organisatie bepalen welk thema je moet aansnijden? “Het is van belang om in gesprek te blijven met managers en medewerkers om zo in te kunnen spelen op actuele zaken. Het is niet dat je met het initiëren van een enkele actie langdurige resultaten zal bereiken. Bovendien moeten we ons realiseren dat er niet altijd op korte termijn resultaten zichtbaar zullen zijn. In de werkgroep hebben we een schema ontwikkeld dat zicht geeft op de specifieke situatie en met welke stappen je dan het meeste effect kunt behalen. Dit schema zal juist ook aan kleine bedrijven in de branche eenvoudig inzicht geven in de te nemen stappen naar een effectiviteitsslag.” Meer informatie Annette Opstal Human Capital Manager T 088 44 51 042 E opstal@maritimetechnology.nl Thema’s - Vitality Factoren van invloed • Archetype - Employability - Workability - Leadership • Leeftijdsfasen • Aard van het werk (fysiek of mentaal) • Samenstelling personeel (scholing) • Normen en waarden Eecten • Betere en bredere inzetbaarheid • Hogere tevredenheid en betrokkenheid • Lager ziekteverzuim • Hogere productiviteit • Binden en boeien van (jonge) medewerkers • Meer innovatie Download ‘Duurzame Inzetbaarheid: Wat levert het ons op?’ inclusief model en schema Het model en schema zijn voor u beschikbaar gesteld op: www.maritimetechnology.nl. U vindt het schema in de publicatie ‘Duurzame Inzetbaarheid: Wat levert het ons op?’ dat te vinden is onder het standpunt ‘Continue ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel’. Henk Slettenhaar: “Het is van belang om in gesprek te blijven met managers en medewerkers om hierdoor in te kunnen spelen op actuele zaken”


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above