Page 5

NMT Magazine 3, september 2016

5 COLUMN Bij de presentatie van de gunstige jaarcijfers 2015 tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst afgelopen mei was ik over de verwachtingen voor dit jaar beduidend minder positief. En jammer genoeg wordt het steeds duidelijker dat onze industrie in een dal zit, waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is. De grote drivers, offshore en transport, blijven het slecht doen. Opdrachten voor nieuwe schepen in deze sectoren worden slechts mondjesmaat geboekt. Ook op de markten voor specialistische schepen wordt het steeds lastiger. Concurrenten in het buitenland verleggen hun aandacht juist naar deze schepen, in de hoop hier nog wel opdrachten te vinden. Vaak zonder kennis en ervaring, waardoor grote verliezen worden geleden. Wereldwijd heeft de scheepsbouw het moeilijk en als een haast automatische reflex worden staatssteun en protectionisme in veel landen verder opgevoerd. Ook het politieke klimaat in traditionele vrijhandelslanden begint zich onder druk van de publieke opinie steeds verder af te keren van open markten en vrij verkeer. Dat is jammer, want juist die vrije handel brengt welvaart. Technologische vernieuwing, die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld milieuvervuiling of het dichtslibben van de wegen. Flexibiliteit, creativiteit en goed leiderschap De gedachte dat vrije handel alleen maar goed is voor grote bedrijven en slecht is voor gewone mensen deel ik niet. Ik begrijp best dat sommigen zich zorgen maken over internationalisering en zich bedreigd voelen door goedkope concurrentie. Maar met flexibiliteit en creativiteit en vooral met goed leiderschap kunnen in open markten juist nieuwe mogelijkheden en kansen worden gecreëerd. Onze eigen scheepsbouw is daarvan het beste voorbeeld. In moeilijke tijden gaan bedrijven bezuinigen. Op zich logisch, maar wel een beetje jammer. Immers, je kunt je dak beter repareren als de zon schijnt. Maar goed, bezuinigingen zullen we gaan zien, ook bij onze leden. Ik hoop van harte dat er dan niet bezuinigd zal worden op innovatiekracht en exportvermogen. Per slot van rekening zijn dat, samen met het human capital, de pijlers onder onze sector. Dit zijn ook pijlers voor onze vereniging. In de afgelopen jaren is juist op die aandachtgebieden heel veel en goed werk verzet door onze bureauorganisatie, onder de bezielende leiding van Peter Zoeteman. Met veel enthousiasme, volharding en, ja inderdaad, creativiteit en flexibiliteit, heeft Peter de belangen van onze leden gediend. Zo heeft hij NMT, samen met de medewerkers, gepositioneerd als een leidende brancheorganisatie in maritiem Nederland, in de Nederlandse maakindustrie en in Europa. Het bestuur van NMT is blij om in Roel de Graaf een uitstekende opvolger te hebben gevonden. Roel heeft een jarenlange scheepsbouwervaring en wij zijn er van overtuigd dat hij de juiste man is om, ook als het in de komende jaren eens mocht gaan spannen, leiding te geven aan NMT en de belangen van onze leden te behartigen. Veel leesplezier en mocht u commentaar of opmerkingen hebben, dan kunt u mij bereiken via voorneveld@maritimetechnology.nl. Hans Voorneveld Voorzitter Netherlands Maritime Technology Moeilijke tijden


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above