Page 7

NMT Magazine 3, september 2016

7 Werkprogramma Maritieme Maakindustrie overhandigd aan minister Kamp Minister Kamp ontvangt het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie uit handen van Roel de Graaf KVNR Shipping Award 2016 • Emergency Control - Maritime Training BV met Med Assist, Vital Medical Skills – Instantly • America Line en CSMART met ms Koningsdam / New CSMART ‘Arison Maritime Center’ Een tafel met eigen gasten op het gala? Het Maritime Awards Gala is een mooie gelegenheid om relaties uit de branche in informele en chique setting te ontmoeten. Er zijn nog enkele sponsortafels beschikbaar die via de website te reserveren zijn. www.maritime-awards.nl Tijdens het Maritime Awards Gala 2016 op 31 oktober in Studio 21 in Hilversum worden vijf maritime awards uitgereikt waarmee de maritieme sector haar innovatieve topprestaties in de spotlights zet. Van vier awards zijn bij het ter perse gaan van dit magazine de genomineerden bekend, waaronder diverse NMT-leden: Maritime Innovation Award 2016 • IHC IQIP met ‘Integrated Monopile Installer’ • Tideman Boats BV met ‘Snelvarende HDPE-werkboten’ • Van Oord met ‘Strategic partnership Van Oord Fleet’ KNVTS Schip van het Jaar prijs 2016 • Zeiljacht ‘Aquijo’ door Oceanco en Scheepswerf Vitters • Vissersschip MDV1 ‘Immanuel’ door Hoekman Shipbuilding en Padmos • Motorjacht ‘Savannah’ door Feadship / Koninklijke de Vries Scheepsbouw BV Maritime Designer Award 2016 • Justin Rietveld (Damen Shipyards Group) met ‘Nieuw concept offshore decommissioning industrie’ • Etienne Duchateau (afdeling Maritieme Systemen van de Defensie Materieel Organisatie) met ‘Interactive Evolutionary concept exploration in preliminary ship design’ NIEUWS Tijdens een werkbezoek aan Werkendam op 2 juli 2016 kreeg minister Kamp van Economische Zaken het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie aangeboden door Roel de Graaf. Dit werkprogramma maakt deel uit van de uitwerking van de Rijksbrede Maritieme Strategie, die afgestemd is met Nederland Maritiem Land en in januari 2015 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie is in goede samenwerking tussen de overheid en de maritieme sector (georganiseerd in Nederland Maritiem Land) tot stand gekomen. Er zijn concrete werkafspraken gemaakt over het bevorderen van de bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen, die de sector gezamenlijk met de overheid kan leveren. De sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan emissiereductie, aan energietransitie en aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zijn werkafspraken opgenomen om maritieme innovatie te stimuleren, de export te bevorderen en de beschikbaarheid van goed opgeleid personeel te waarborgen. Roel de Graaf benoemde voorafgaand aan de overhandiging het grote belang van heldere en concrete afspraken over de invulling van de Maritieme Strategie: “De Nederlandse maritieme technologie is een industrie met de ambitie om voorop te lopen in nichemarkten. Daar past een ambitieus Werkprogramma bij. Het Ministerie van Economische Zaken heeft namens de betrokken ministeries het voortouw genomen en deze inspanning wordt door onze sector zeer gewaardeerd. Zeker omdat het Werkprogramma geen vage beleidsvoornemens, maar juist concrete acties voor de overheid en het bedrijfsleven bevat.” Minister Kamp liet zijn enthousiasme over de betekenis van de samenwerking blijken: “Dit werkprogramma is een vastlegging van de wil om samen te werken. Continuïteit en kwaliteit is van groot belang voor de maritieme maakindustrie, daardoor overleef je in moeilijke tijden. Deze samenwerking levert hier een bijdrage aan.” www.maritimetechnology.nl/werkprogramma-maritiememaakindustrie Genomineerden Maritime Awards Gala 2016


NMT Magazine 3, september 2016
To see the actual publication please follow the link above