Page 11

NMT Magazine 1, januari 2017

11 COLUMN Het bilaterale vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada wordt CETA genoemd. Dit staat voor Comprehensive Economic & Trade Agreement. De officiële onderhandelingen wer-den aangekondigd op de Canada-EU-top van Praag op 6 mei 2009. Op de Europees-Canadese top van 26 september 2014 in Ottawa werd de onderhandelde ontwerptekst van het verdrag vastgesteld. Na het nodige politieke protest in Wallonië is het verdrag op 30 oktober 2016 dan toch ondertekend door de Europese Regeringsleiders en de Premier van Canada, Justin Trudeau. CETA zal bilateraal de handel bevorderen en markttoegang in Canada voor Europese bedrijven verbeteren. In tegenstelling tot een klassiek vrijhandelsverdrag, omvat dit akkoord ook een reeks afspraken inzake investeringen en intellectuele eigendom. Het Europees Parlement zal het verdrag begin 2017 ook moeten goedkeuren, zodat het ‘voorlopig’ in werking kan treden. ‘Voorlopig’ houdt in dat slechts een deel van het verdrag direct in werking kan treden, omdat de Europese Commissie niet op alle onderdelen van het handelsbeleid volledige competentie heeft. Formeel zal het Verdrag pas volledig in werking treden na goedkeu-ring van alle EU-lidstaten en de Canadese Provincies. Importtarieven Gelukkig behoren importtarieven wel tot de competen-ties van de Europese Commissie en dat is nu net van belang voor onze sector. Het verdrag schrijft namelijk voor dat Canada de importtarieven op een flink aantal Europese schepen in 3 tot 7 jaar moet afbouwen. De importtarieven, variërend van 15-25%, worden afgebouwd naar 0% (zie ‘Table with ship type overview of import duty tariff reduction in CETA’ op www.maritimetechnology.nl onder standpunten). De verwachting is dus dat de afbouw van de importtarie-ven plaats zal vinden tussen 2017 en 2024. Voor onze sector is dit de meest genereuze toezegging die Canada ooit heeft gedaan aan een handelspartner. Daarom is NMT zeer te spreken over dit vrijhandelsver-drag. Hoewel het nog te vroeg is om de daadwerkelijke economische impact van de afbouw van de importtarie-ven te kunnen overzien, is het duidelijk dat het voor-delen zal opleveren voor onze leden die naar Canada exporteren. www.maritimetechnology.nl/standpunten Update vanuit Brussel Meer informatie Harriët Slager Senior Public Affairs Officer T +32 (0)2 235 86 31 E harriet.slager@eubrusselsoffice.com Vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU “Duidelijk is dat CETA voordelen zal opleveren voor onze leden die naar Canada exporteren”


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above