Page 13

NMT Magazine 1, januari 2017

13 Kees Maas (Coördinator Ruimte en Milieu Damen Schelde Naval Shipbuilding en voorzitter Arbeid en Milieu Commissie NMT CAM) MEET THE MEMBERS stuurbare exploratie van scheepsconcepten (de winnaar van de MDA 2016)? In het eerste kwartaal van 2017 wordt de inschrij-ving voor de prijzen opengesteld. Mis deze kans op groots in de spotlights staan niet! www.maritime-awards.nl Bewondering voor “Mensen met passie en oog voor detail. Zij die doorzetten waar het te-genzit en anderen inspireren om sa-men te werken, een klus te klaren en veilig weer thuis te komen. Bewon-dering voor de makers van complexe projecten, het zal niet verbazen dat ik hierbij aan schepen denk.” Uitdaging in “Het scheiden van wonen en werken, of het gescheiden houden ervan. Steeds vaker komen wonen en werken naar elkaar toe. Wonen is beschermd, het bedrijf past zich telkens aan. Dat leidt tot innovaties en dat is goed, maar soms leidt het tot beperkingen of dure maatrege-len. Het vinden van een goede balans tussen en wonen en werken aan het water zie ik als een uitdaging.” Een dag ruilen met “Frans Lanting, één van de wereld-vermaarde Nederlandse fotografen van deze tijd. Hoe maakt hij toch die imposante, kleurrijke foto’s van die-ren en landschappen? Hij geeft je een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Een dag met hem meelopen om te ontdekken hoe hij die wereld ziet, waar ik ook zo graag naar kijk. Lijkt mij mooi.” Herinnering vereniging “Al sinds begin jaren 90 heb ik de ondersteuning van de vereniging mogen ervaren. Op verschillende locaties en werven, voor overleg, cur-sussen en uitwisseling van ervarin-gen. Als ik hieraan terugdenk, komt in bijna alle situaties Bert de Vries naar voren. Deskundig en betrokken, voor mij het aanspreekpunt van de vereniging. Veel van hem geleerd. Inmiddels is Bert gestopt en mag ik het stokje overnemen van de CAM.” Belang vereniging “Gezien met een CAM-bril op; het gezamenlijk belang ligt in praktische afspraken over veilig en gezond werken. Begrijpelijke wet- en re-gelgeving. Er is in de afgelopen 30 jaar – de leeftijd van de CAM - al veel bereikt. Resultaten zijn vastgelegd in onder andere het Werkboek milieu-maatregelen en het Arbopraktijkboek scheepsbouw. Ook klassiekers als de modelregeling dok- en hellingvloer-discipline bestaan nog steeds. Alle-maal voorbeelden van de intensieve en collegiale samenwerking tussen de verenigingsleden. In dit gezel-schap zie ik de belangenbehartiging van onze leden met vertrouwen tegemoet.” Volgend jaar vindt de twaalfde editie van het Maritime Awards Gala plaats op maandag 6 november 2017, de avond voorafgaand aan de beurs Europort. Traditiege-trouw maakt het Maritime Awards Gala onderdeel uit van de Maritime Week, die van zaterdag 4 november tot en met 11 november 2017 de gehele maritieme sector in de kijker zet. Begin 2017 worden de sponsor- en deelnamemogelijk-heden opengesteld. De locatie en het programma van het gala worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Maritime Innovation Award en Maritime Designer Award Ook in 2017 reikt NMT weer de Maritime Innovation Award en Maritime Designer Award uit. Bent u de opvolger van de Integra-ted Monopile Installer van IHC IQIP (de winnaar van de MIA 2016) of Etienne Duchateau met zijn methode voor een interactieve en NIEUWS Maritime Awards Gala 2017 op maandag 6 november


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above