Page 15

NMT Magazine 1, januari 2017

15 Toch stelt De Groot ook vast dat veel reders nog steeds terughou-dend zijn om te investeren in duurzame innovaties. “De financie-ring is vaak de bottleneck. Je kan als reder wel willen innoveren, maar dat levert op korte termijn geen voordeel op. Je ziet hetzelf-de bij zonnepanelen op daken. Iedereen weet dat die op termijn winst opleveren. Maar als je geen geld hebt om die zonnepanelen aan te schaffen, dan houdt het op.” Als bestuurslid van NMT stelt De Groot dat de brancheorganisatie deze situatie op de markt niet kan oplossen. “Je kunt er niet om heen dat de situatie voor veel reders slecht is. De banken schieten er vaak bij in. We hebben te maken met een behoorlijke terugslag. Voor 2008 zijn er te veel schepen gebouwd. Met de gevolgen daarvan hebben wij nu te maken.” Instroom jongeren Volgens De Groot moet NMT zich vooral richten op de traditionele taken waar individuele leden geen invloed op hebben. Zoals overleg over regelgeving en de politieke lobby in Den Haag en Brussel. Hij wil twee zaken op het terrein van Human Capital op de agenda zetten. Om het voortbestaan van een bedrijf te garan-deren is het in crisistijd soms onontkoombaar om personeel te ontslaan. Met de huidige wetgeving is dat erg duur. Als de kosten te hoog oplopen, is een faillissement vaak de enige uitweg. Het gevolg: iedereen verliest zijn baan. Daarnaast is het voor oudere werknemers in zware beroepen vaak niet te doen om langer door te werken en zijn zij minder inzetbaar. Volgens De Groot is de in-stroom van jongeren wenselijk. “Daar moet de overheid zich hard voor maken.” INTERVIEW Jaarplan 2017: concrete doelen In het Jaarplan 2017 heeft NMT de concrete doelen voor dit jaar op een rij gezet, onderverdeeld in de drie pijlers (Trade, Innovation en Human Capital) en Communication. Via deze link is de publieksversie van het Jaarplan 2017 te vinden: http://maritimetechnology.nl/jaarplan-2017 “Veel reders zijn nog steeds terughoudend om te investeren in duurzame innovaties. De financiering is vaak de bottleneck” Jos de Groot, Barkmeijer Stroobos BV


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above