Page 16

NMT Magazine 1, januari 2017

16 Voor directeur Ron van den Oetelaar van toeleverancier Bosch Rexroth in Boxtel (en NMT-bestuurslid) is Human Capital even-eens een belangrijk thema. Hij vindt ook dat er in crisistijd meer ruimte moet zijn om afscheid te kunnen nemen van oudere werknemers, wél met een passende sociale regeling. Bedrijven hebben juist in deze tijd aanwas nodig van jonge talentvolle mensen die op de hoogte zijn van nieuwe en innovatieve techno-logie, zo stelt hij. Daar ligt volgens hem ook een belangrijke taak voor NMT. “We moeten jongeren laten zien dat de scheepsbouw een aantrekkelijke sector is om in te werken. Het klassieke beeld van de scheepsbouw is achterhaald. We zijn juist een moderne en innovatieve industrie. Dat verhaal moeten we samen meer uitdragen.” Alternatieve energiebronnen Voor de directeur kwam de crisis – net als voor velen - niet onver-wacht, maar drukt de slechte economie wel zwaar op de sector. Binnen zijn bedrijf moet Van den Oetelaar ook scherper aan de Foto: Bosch Rexroth “Kansen liggen bij andere manieren om energie op te wekken, zoals uit golven en getijden” Ron van den Oetelaar, Bosch Rexroth BV


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above