Page 17

NMT Magazine 1, januari 2017

17 wind varen en kritisch kijken naar wat er wel en niet kan. Tege-lijkertijd ziet hij ook nieuwe kansen in de markt, zoals duurzame technologieën en alternatieve energiebronnen. “De wereld bestaat voor een groot deel uit water, met zeeën en oceanen. Daar moeten we met zijn allen mee verder. Met innovaties kunnen we schepen bouwen die energiezuiniger zijn en minder schade-lijke stoffen uitstoten. Wind op zee is in opmars. Maar er zijn ook andere manieren om energie op te wekken, zoals uit golven en getijden. Die kansen voor de sector moeten we benutten.” Peter Cortie, met ruim 25 jaar ervaring in de maritieme sector, is sinds twee jaar mede-eigenaar van EPIXS4U BV in Alblasserdam. Het NMT-bestuurslid ziet ook kansen in duurzame technologische ontwikkelingen en kijkt optimistisch vooruit. Met zijn nieuwe be-drijf hanteert Cortie een nieuwe filosofie: hij werkt voor projecten vooral samen met partners. “We zijn als bedrijf klein en flexibel, en bundelen de krachten waar nodig. Op die manier kunnen we veel vrijer handelen. En we houden onze kosten laag. We werken bijvoorbeeld samen met een partner voor een niche in de markt: LED-verlichting voor ferry’s en cruiseschepen. We bieden onze klanten een duurzame oplossing en nemen alle zorg uit handen.” Verbindende factor Volgens Cortie ligt de kracht van de brancheorganisatie vooral in verbindingen leggen. Dat kan op verschillende manieren: via netwerkbijeenkomsten, werkgroepen of tijdens gezamenlijke handelsmissies. “De verbindende factor is heel belangrijk. Dat geldt zeker ook voor MKB-bedrijven. Samen staan we sterker, zeker in deze lastige tijden. Ik maak zelf vaak dankbaar gebruik van het netwerk en pak snel de telefoon. Ook tijdens handelsmis-sies komen we tot zaken. Zo hebben we onze partner voor het project LED-verlichting in de cruisevaart tijdens de missie naar Miami ontmoet.” NMT-directeur De Graaf ziet samenwerking in de sector ook als een bepalende factor om de crisis te boven te komen: “Juist in deze tijd blijven we samen met onze leden doen waar we sterk in zijn. Samen werken aan het vergroten van kennis, duurzaamheid en innovatie. Met passie en trots!” Meer informatie “Vrijer handelen door als bedrijf klein en flexibel te zijn en krachten te bundelen” Roel de Graaf Managing Director T 088 44 51 013 E graaf@maritimetechnology.nl Peter Cortie, EPIXS4U BV


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above