Page 20

NMT Magazine 1, januari 2017

NMT ontvangt regelmatig vragen van haar leden over de wet DBA, vooral over het begrip werkgeversgezag. Waar houden ‘aanwijzin-gen 20 en instructies over het te verwachten resultaat’ op en begint ‘ongeoorloofde leiding en toezicht’? NMT zocht contact met de Belastingdienst om duidelijkheid te krijgen. Toetsingskader De Belastingdienst hanteert drie criteria om vast te stellen of sprake is van een dienstverband, namelijk persoonlijke dienstver-lening, loon en werkgeversgezag. De Commissie Boot bekritiseert dit toetsingskader. Zij stelt dat een situatie ‘holistischer’ bekeken moet worden en dat alle omstandigheden meegewogen moeten worden, zoals de bedoeling en gelijkwaardigheid van partijen. Tekst: Annette Opstal Gelijkwaardigheid van partijen Gelijkwaardigheid van partijen blijkt bijvoorbeeld uit de tariefstel-ling. Als een goed tarief gehanteerd wordt, dan is het logisch de bedoeling van partijen te volgen. Maar aan de onderkant van de markt zit een kwetsbare groep, waar soms geen sprake is van gelijkwaardigheid. Een pakketbezorger kun je een redelijk tarief betalen en deze kan zich prima laten vervangen door een wil-lekeurige derde, maar als je alle omstandigheden van het geval beoordeelt, kan hier toch sprake zijn van een arbeidsrelatie. Arbeidsrechtelijke benadering De inzet van zzp’ers in piekomstandigheden is ook in de maritieme sector een bekend gegeven. Opdrachtgevers wordt gevraagd duidelijk te maken waar een zzp’er verschilt van een werknemer, HUMAN CAPITAL De wet DBA en het fiscale toetsingskader Hoe zit dat nou eigenlijk? De Belastingdienst stelt de handhaving van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) uit tot januari 2018. Tot dan krijgen zzp’ers en opdrachtgevers geen boete of naheffing in het kader van de Wet DBA, met uitzondering van ‘evidente kwaadwillenden’. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de praktijk en vervult de Belastingdienst een coachende rol.


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above