Page 22

NMT Magazine 1, januari 2017

Toen De Nederlandse Telegraaf Maatschappij Radio-Holland (NTM RH) werd opgericht in Amsterdam in 1916 door een groep Neder-landse 22 reders zagen zij het belang en de noodzaak in van radio-communicatie in de scheepvaart voor de veiligheid en efficiency. Radio Holland begon met het installeren van radiostations aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen. In die jaren en tot de jaren negentig verzorgde Radio Holland ook de radio-officier in dienst aan boord, die bediende de apparatuur en in de beginperi-ode zelfs nog met morse. Speciaal voor deze functie richtte Radio Holland na de Eerste Wereldoorlog een eigen opleidingsinstituut op in Amsterdam. Toen er geen radio-officieren meer nodig waren aan boord konden meerdere mensen met hun uitgebreide kennis bij Radio Holland aan wal komen werken in verschillende functies van technicus tot verkoper. In de jaren na de baanbrekende start, breidde het bedrijf zijn activiteiten aanzienlijk uit en bouwde al snel een wereldwijd netwerk van vestigingen, te beginnen in Oost-Indië (1920), Curaçao (1930) en de voortzetting van bijvoorbeeld Hong Kong, Singapore, Verenigde Staten, Midden-Oosten en Afrika in de jaren zeventig en tachtig. Vertaling: www.maritiemnieuws.nl In het radiostation met de MC-3 zender (uiterst rechts) van de ‘Prins der Nederlanden’ werden in 1925 de eerste kortegolf-proeven gedaan Radio Holland levert vandaag de dag een deskundige technische dienst die klanten helpt om slimmer te werk te gaan om meer winstgevend te kunnen zijn met minder downtime en lagere operationele uitgaven. Radio Holland is trots op haar erfgoed en ziet uit naar de komende 100 jaar. Tijdens het jubileumfeest aan boord van de SS Rotterdam overhandigde Paul Smulders, CEO van Radio Holland, het eerste exemplaar van het boek ‘Een eeuw Ra-dio Holland’ aan Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. www.radioholland.com INNOVATION 100 jaar Radio Holland 100 jaar geleden voorloper NMT opgericht Een paar maanden na Radio Holland, op 8 maart 1917, werd de Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland (Cebosine) opgericht. In 1988 vormde Cebo-sine samen met ‘Hoogezand’ en Stichting Nederlandse Scheepsbouw Industrie de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI). Lees op pagina 39 meer over de geschiedenis van uw brancheorganisatie. Ook vindt u een historische tijdlijn onder ‘Over ons’ op www.maritimetechnology.nl.


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above