Page 24

NMT Magazine 1, januari 2017

24 Twee keer per jaar evaluatie acties uit Werkprogramma Maritieme Maakindustrie Van exportpromotie tot Blauwe Route Tekst: Lisette Vos Minister Henk Kamp (Economische Zaken) ontving op 2 juli 2016 uit handen van NMT-directeur Roel de Graaf het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie. In dit document hebben de maritieme sector en de overheid de gezamenlijke ambities uit de Rijksbrede Maritieme Strategie vertaald naar concrete acties. Wat is de stand van zaken? De overhandiging van het Werkprogramma Maritieme Maakin-dustrie aan minister Kamp (Economische Zaken) op 2 juli was een goede stap in de goede richting. In dit document (zie kader) staan concrete acties waar de maritieme cluster en overheid samen hun handtekening onder hebben gezet. Voor NMT ligt er nu een belangrijke taak om vinger aan de pols te houden en ervoor te zorgen dat het niet alleen bij afspraken op papier blijft. Volgens Sectormanager Arne Heutink van NMT is het winst dat de maritieme sector en de overheid samen optrekken om de sector te versterken. In deze tijd, waarin de sector in zwaar weer ver-keert, is steun van de overheid echter onontbeerlijk. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt. We weten over en weer waar wij op inzetten. Maar we zullen daarnaast blijven benadrukken dat er ook financiële steun van de overheid nodig is.” Goed nieuws is er ook. De Tweede Kamer heeft eind vorig jaar met een ruime meerderheid een amendement aangenomen om 5 miljoen euro vrij te maken voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Actiepunten Werkprogramma Maritieme Maakindustrie Wat is de stand van zaken van enkele concrete actiepunten uit het Werkprogramma en wat is de meerwaarde voor de sector en de NMT-leden? Human Capital Tijdelijke Kenniswerkersregeling Actiepunt 4.5: verkennen wenselijkheid en haalbaarheid tijdelijke Kenniswerkersregeling. Deze regeling, die eerder in 2009 tijdelijk is ingesteld, zet in op samenwerking tussen bedrijven en kennis-instituten, met als doel kennisverbreding en talentontwikkeling. HR-directeur Arold de Vries van Damen Shipyards: “We hebben als Damen een ambitieus researchprogramma. We hebben goede contacten met kennisinstituten als MARIN en TNO. Eerlijk gezegd staat de optie voor de Kenniswerkersregeling bij ons nog niet hoog op de agenda. In deze tijd waarin de sector het moeilijk heeft, kan een dergelijke regeling wel een praktische oplossing zijn. Er komt tenslotte veel op ons af, noem bijvoorbeeld robotise-ring.” “In deze tijd, waarin de sector in zwaar weer verkeert, is steun van de overheid onontbeerlijk”


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above