Page 25

NMT Magazine 1, januari 2017

25 Innovation De Blauwe Route Actiepunt 4.3: bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Blauwe Route ten behoeve van de Nationale Wetenschapsagenda (met onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten). Directeur Bas Buchner van kennisinstituut MARIN: “Ik ben blij met het inspirerende verhaal over de Blauwe Route dat nu – door gezamenlijke inspanningen vanuit de sector - onderdeel is van de Nationale Wetenschapsagenda. We kijken verder dan Nederland. We voelen ons verantwoordelijk voor schone zeeën en schoon vervoer over water, wereldwijd. Innovatie dient niet alleen een maatschappelijk, maar ook een economisch belang. Zeker in deze lastige tijd, telt het economisch belang zwaar. We hebben nog geen garantie dat er budget vrijkomt voor de Blauwe Route. Ik constateer wel dat de politiek steeds meer inziet dat we niet alleen over innovatie moeten praten, maar ook tot actie moeten overgaan.” https://vragen.wetenschapsagenda.nl/route/blauwe-route- water-als-weg-naar-innovatieve-en-duurzame-groei Trade Exportpromotie DOSSIER Actiepunt 5.11 en 5.12: coördinatie en meer prioriteit aan export-promotie maritieme maakindustrie (binnen Topsector Water). Commercieel directeur Arjen Seton van WRS Marine (lid van de Exportcommissie van NMT): “Juist voor mkb-leden is gezamenlijk exportpromotie heel belangrijk, wij kunnen als bedrijf niet in ons eentje deuren openen. De handelsmissie naar Indonesië in september, georganiseerd door NMT, is voor deelnemende mkb-bedrijven van groot belang geweest. Vanuit de Exportcommis-sie signaleren we ook kansen in nieuwe markten, zoals Iran. We hebben daarbij alle support nodig van de overheid. Met budget voor exportpromotie én op hoog niveau de juiste druk om deuren te openen.” Werkprogramma Maritieme Maakindustrie Het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie (2016-2018) is in goede samenwerking tussen de maritieme sector (ge-organiseerd in Nederland Maritiem Land) en de overheid tot stand gekomen. Wat zijn de belangrijkste afspraken uit het werkprogramma waar NMT op inzet? - Versterking maritieme kennisbasis - Maritieme sector als launching customer Koninklijke Marine en Rijksrederij - Verbeteren duurzame inzet personeel - Inzet op internationaal gelijk speelveld (inclusief export-promotie en financiering) Afgesproken is om twee keer per jaar de stand van zaken op te maken en waar nodig de afspraken uit het Werkpro-gramma bij te stellen. Het Werkprogramma is te downloaden via deze link: www.maritimetechnology.nl/werkprogramma- maritieme-maakindustrie Meer informatie Arne Heutink Trade Coordinator T 088 44 51 021 E heutink@maritimetechnology.nl Het Holland Paviljoen


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above