Page 26

NMT Magazine 1, januari 2017

26 DE OPMERKELIJKE SYNERGIE VAN ELEKTRISCH EN HYDRAULISCH BIJ BOSCH REXROTH Aandrijvingen worden sneller, nauwkeuriger, economischer Het zijn inmiddels bekende sleutelwoorden binnen de hedendaagse aandrijf- en besturingstechniek: sneller, nauw-keuriger, compacter, krachtiger, effi ciënter. Bosch Rexroth speelt daarop in met innovatieve, modulaire concepten die worden gekenmerkt door korte leveringstijden en ‘state-of-the-art’ prestaties. In de offshore/marine sector legt Bosch Rexroth hiermee de basis voor nieuwe, grensverleggende mogelijkheden! Modulaire hydraulische aggregaten Kortere levertijden met dezelfde kwaliteit. Dat is voor Bosch Rex-roth een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe concepten zoals de modulaire HPU. Dit is een voor de offshore/ marine sector ontwikkeld modulair hydraulisch aggregatenpro-gramma, met Lloyd’s Type Approval voor de volledige range van 350 tot 3.000 kW. De uitgebreide keuzematrix, met een uitgebreide lijst aan opties, legt daarbij de basis voor technisch hoogwaardige oplossingen en zorgt bovendien voor een sterk verkort ontwerp-, calculatie- en productietraject. Elektro-hydraulische cilinders Compact én economisch geldt ook voor de modulaire elektro-hydraulische cilinders van Bosch Rexroth. Deze combineren de voordelen van elektrisch met de unieke krachtdichtheid van hydrauliek. Omdat pomp en motor direct op de cilinder zijn gemonteerd, wordt bespaard op een apart aggregaat en het nodige verbindend leidingwerk. De cilinders zijn schokbestendig, eenvoudig te installeren (‘plug & play’) en geschikt voor verschil-lende toepassingen in de marine, offshore en baggermarkt. Gecertifi ceerde frequentieregelaars tot 4 MW! Frequentieregelaars houden normaal gesproken niet van tril-lingen, een corrosieve omgeving (zout water) en sterke tempera-tuurschommelingen. De speciaal voor offshore/marine ontwik-kelde IndraDriveML frequentieregelaars (vanaf 100 kW) vormen daarop echter een uitzondering. Het modulaire concept maakt Bosch Rexroth presenteert opmerkelijke innovaties voor de offshore/marine sector standalone toepassingen, maar ook simultane oplossingen moge-lijk. En door tot acht IndraDriveML regelaars parallel te schakelen zijn zelfs vermogens tot 4 MW te regelen! Sterk in specials De ontwikkeling van de Barge Master Gangway is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Bosch Rexroth en Bar-ge Master uit Capelle aan den IJssel. Het betreft hier een unieke (golf)bewegingsgecompenseerde loopbrug voor het veilig en effi ciënt overbrengen van personen en goederen vanaf schepen naar bijvoorbeeld platforms, windmolens en andere schepen. Di-gitaal aangestuurde hydraulische en elektrische cilinders zorgen voor een feilloze, betrouwbare besturing van de loopbrug. Maatwerk was ook de norm bij de unieke (elektro)hydraulische systemen en digitale besturingstechnologie in de ‘Pioneering Spi-rit’ van Allseas. Met dit schip kunnen boor- en productieplatforms tot 48.000 ton in één vloeiende beweging op of van hun pijlers worden gelicht. Bosch Rexroth leverde de hydraulische modules, hoofdcomponenten en aandrijfsystemen voor de enorme hefar-men geleverd, gebaseerd op het basisontwerp van Allseas. Ook verleende Bosch Rexroth ondersteuning tijdens de implementa-tie- en testfase. Op een paar ‘cataloguscomponenten’ na (ven-tielen en plunjerpompen), zijn alle cilinders, besturingsblokken, aggregaten en montageplaten, maar ook de besturingshard- en software specifi ek voor de ‘Pioneering Spirit’ ontwikkeld! Bosch Rexroth B.V. Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV Boxtel NEDERLAND Tel. (0411)65-1682 | www.boschrexroth.com


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above