Page 3

NMT Magazine 1, januari 2017

3 Samen sterker in lastige tijden De vooruitzichten voor de maritieme maakindustrie zijn niet gunstig. NMT gaat dit jaar scherper aan de wind varen door met minder middelen de leden beter te ondersteunen. Hoe vergaat het leden in deze lastige tijd en waar hebben zij vooral behoefte aan? De in- en verkoopvoorwaarden voor toeleveranciers van uw branche- organisatie bestaan ruim tien jaar. Veel leden van NMT maken er dank-baar gebruik van. Het maakt hen immers sterker in de ‘battle of forms’. Column: Veerkracht en wendbaarheid Nieuws Update vanuit Brussel Meet the members Blauwdruk 2050: De maritieme wereld voorbij de horizon Bedrijf in beeld Te water en Social Media Statistiek: De Ferrymarkt Marktontwikkelingen: De overheid als ‘launching customer’ Dossier: Samen bereikt in 2016 Nieuwe leden Bestuursmededelingen Project: Efficiënte manier van contact leggen Dit is Netherlands Maritime Technology Kalender De Belastingdienst stelt de handha-ving van de Wet DBA uit tot januari 2018. Tot dan krijgen zzp’ers en opdrachtgevers geen boete of naheffing in het kader van de Wet DBA. Hoe zit het nu eigenlijk? Minister Henk Kamp (Economische Zaken) ontving op 2 juli 2016 uit handen van NMT-directeur Roel de Graaf het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie. Wat is de stand van zaken? RUIM TIEN JAAR IN- EN VER-KOOPVOORWAARDEN DE WET DBA EN HET FISCALE TOETSINGSKADER VAN EXPORTPROMOTIE TOT BLAUWE ROUTE INHOUD Colofon redactie Roel de Graaf (graaf@maritimetechnology.nl) Marnix Krikke (krikke@maritimetechnology.nl) Jeanine Kwakernaak (kwakernaak@maritimetechnology.nl) Arianne Kooijman (kooijman@maritimetechnology.nl) Linda te Veldhuis (veldhuis@maritimetechnology.nl) redactieadres Postbus 23541, 3001 KM Rotterdam T 088 44 51 000 E info@maritimetechnology.nl I www.maritimetechnology.nl freelancers  John Ekkelboom en Lisette Vos basisontwerp  Stijlmeester, Utrecht dtp  Stan van Oss, Doetinchem druk  Elma Media BV uitgever  Netherlands Maritime Technology, Rotterdam ISSN nummer 2352-4693 advertentie-exploitatie Elma Media BV Gerda Metz (E g.metz@elma.nl, T (0226) 331 652) foto cover Pon Power BV 36 EN VERDER: 14 Netherlands Maritime Technology Magazine is een officiële uitgave van Netherlands Maritime Technology en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2.400 exemplaren. Distributie vindt plaats via controlled circulation. Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, met de grootste zorg is samengesteld, is Netherlands Maritime Technology niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van Netherlands Maritime Technology. Nieuws vindt u dagelijks op www.maritimetechnology.nl of via Twitter @MaritimeTechNL. 24 5 7-9 11 13 19 22 27 28 31 32 35 39 40 42 44 20


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above