Page 31

NMT Magazine 1, januari 2017

aan orders te vergeven de komende jaren” De overheid als ‘launching customer’ “Er is het nodige In de huidige neergaande scheepsbouwmarkt is de markt voor marineschepen en andere schepen met overheidstaken een segment waar nog muziek in zit. Toenemende geopolitieke instabiliteit, verouderende vloten en steeds strengere milieueisen leiden tot een toenemende vervangingsvraag in een tijd waarin de vraag naar civiele schepen sterk daalt. Veel werven in heel Europa azen daarom op overheidsopdrachten. De Europese marinemarkt is dan ook niet gering: het orderboek had eind 2015 een waarde van zo’n 88 miljard dollar volgens AMI International. 31 Meer informatie MARKTONTWIKKELINGEN Ralph Dazert Market Analyst T 088 44 51 023 E dazert@maritimetechnology.nl Nederland Er is het nodige aan orders te vergeven de komende jaren. In eigen land valt onder andere te verwachten: vier fregatten als op-volgers van de M-fregatten in Nederland en België, onderzeeërs ter vervanging van de Walrusklasse en het vlootprogramma van de Rijksrederij, dat vijftien schepen van verschillende formaten telt en waarvan de eerste aanbesteding inmiddels loopt. Europa In het buitenland zien we onder andere nieuwbouwprogramma’s voor fregatten, korvetten en patrouillevaartuigen in praktisch alle grote EU-landen. Naast Nederland shoppen ook Noorwegen en Polen voor onderzeeërs. Kijken we naar schepen voor andere overheidstaken, dan zien we onder andere in Duitsland een groot vervangingsprogramma’s voor bijvoorbeeld kustwachtschepen, onderzoeksschepen en boeientenders waar vooral Duitse werven van zullen profiteren. Veel van deze schepen moeten van de opdrachtgever een innovatief karakter krijgen, bijvoorbeeld door de toepassing van de LNG als brandstof. Een overheid dus die belang hecht aan het voortbestaan van een gezonde, innovatieve scheepsbouwsector in eigen land. Zelfs de Britten, toch lang vrij ‘laissez faire’ op dit gebied, onder-steunen nu actief hun resterende werven door opdrachten te ver-gunnen voor vijf patrouillevaartuigen, die eigenlijk vooral besteld zijn om marinewerven aan het werk te houden tot het bouw-programma voor een serie nieuwe fregatten eindelijk begint. In Duitsland zien we een gelijksoortige aanpak, waar recent vijf extra K130 korvetten zijn besteld ter waarde van 1,5 miljard euro. Deze order werd mede geplaatst omdat het bouwprogramma van de vier grote MKS180 fregatten (Mehrzweckkampfschiff) naar achteren is geschoven. Nederlandse toeleveranciers hebben be-langrijke bijdragen te leveren aan deze buitenlandse marinepro-jecten. Ook voor nieuwe projecten kunnen Nederlandse bedrijven innovatieve systemen aanbieden. Potentieel We zien dus overheden die in deze slappe scheepsbouwtijd voort-varend hun nieuwbouwplannen doorzetten en daarbij ruimte geven voor innovaties op die nieuwe schepen. Innovaties die later in de nieuwbouw van commerciële schepen terug kunnen komen. In Nederland maakt NMT zich samen met andere partijen ook sterk voor een actieve rol van de overheid als ‘launching custo-mer’. Laten we hopen dat onze scheepsbouw en toeleverende industrie hierdoor weer haar beste beentje voor kunnen zetten bij nieuwe orders de komende jaren. Dat versterkt het innovatieve karakter, bevordert de exportmogelijkheden en zorgt voor meer werk in lastige tijden. Bron: Koninklijke Marine


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above