Page 33

NMT Magazine 1, januari 2017

33 3e kwartaal Op 2 juli overhandigde de kersverse NMT Managing Director Roel de Graaf het Werkprogramma Maritieme Maakindustrie (zie pagina 24) aan minister Kamp (Economische Zaken). Het werkprogramma maakt deel uit van de uitwerking van de Rijksbrede Maritieme Strategie. Verschillende afspraken zijn er in opgenomen zoals o.a. het invullen van de ‘launching customer’ positie van de Koninklijke Marine en de Rijksrederij. Een aantal dagen na de overhandiging volgde een nieuw hoogtepunt. Op 5 juli overhandigden NMT en Koninklijke BLN-Schuttevaer aan negen leden van de vaste Kamercommissies voor I&M en EZ een petitie voor een vergroeningsplan. Meerderen van hen gaven direct aan dat het aangeboden vergroeningsplan waardevol is voor hun verkiezingsprogramma’s en dat zij de boodschap van de sector gaan oppakken. Indonesië is één van de landen waar NMT kansen ziet voor haar leden om succesvol zaken te doen. Van 26 t/m 30 september vond een handelsmissie plaats naar Indonesië waarvoor intensief werd samengewerkt met de lokale reders- en wervenverenigingen. In 2017 staan diverse activiteiten m.b.t. dit land op het programma. DOSSIER 4e kwartaal Maar liefst 178 duurzame maritieme oplossingen werden op 10/10/2016, de Dag van de Duurzaamheid, gepresenteerd. Het complete overzicht vindt u op www.sustainable-maritime-solutions. nl. Mist uw oplossing nog in het overzicht? Indienen is nog steeds mogelijk. In oktober werd in Iran de beurs IRANIMEX georganiseerd. Nederland was op deze eerste editie van de partij en meteen met een vol Holland Paviljoen bestaande uit 17 bedrijven. Op 1 november werd bekend dat de motie ‘Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw’ is aangenomen door de Tweede Kamer. Op 8 december werd de regeling zeker gesteld. Er is 5 miljoen euro budget vrijgemaakt voor duurzame scheepsbouw. Een geweldig resultaat! Meer over deze en vele andere resultaten vindt u op: www.maritimetechnology.nl/resultaten. NMT nodigt u uit om ook in 2017 samen te werken aan vergroting van onze gezamenlijke innovatiekracht, duurzaamheid en kennis. “Hoogtepunten en successen die zonder uw bijdrage en inzet als lid niet bereikt waren” Meer informatie Roel de Graaf Managing Director T 088 44 51 013 E graaf@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above