Page 37

NMT Magazine 1, januari 2017

37 Ook de voorwaarden gebruiken? In de hoog competitieve wereld van de maritieme techniek, is een sluitend juridisch kader voor uw contracten onontbeerlijk. Leden van Netherlands Maritime Technology kunnen gebruikmaken van de in- en verkoopvoor-waarden U vindt de voorwaarden op www.maritimetechnology.nl onder ‘Voor leden’. www.maritimetechnology.nl/voor-leden/in-en-verkoopvoorwaarden je condities kunnen opleggen dan wanneer je in hevige concur-rentie bent en eventueel te maken hebt met inflexibele partijen. Het moet uiteindelijk een win-winsituatie zijn. Het is een soort schaken, waarbij je de voorwaarden als hulpmiddel kunt inzet-ten. Als alle leden die voorwaarden aan onze klanten voorleggen, zullen die klanten die voorwaarden steeds serieuzer nemen en accepteren.” INTERVIEW voor toeleveranciers en scheepswerven. Ook wat voor uw bedrijf? Inhoud bestuderen Doze kent veel NMT-leden die de voorwaarden gebruiken. Wat hem wel regelmatig opvalt, is dat ze die netjes naar hun klanten opsturen, maar zelf niet eens de inhoud ervan kennen. “Ik advi-seer hen daarom de voorwaarden eerst goed door te nemen en te kijken waar je wel en geen recht op hebt. Want als het fout gaat, kan het goed fout gaan. Verder zullen grote werven altijd met hun eigen voorwaarden komen. Kijk dan in hoeverre die afwijken van de HME-voorwaarden en zet er een rode punt voor als iets echt onacceptabel is, zoals onbeperkte aansprakelijkheid. Zet groene punten voor aspecten die je liever niet hebt, maar waarmee je toch akkoord gaat als het niet anders kan.” Rotterdam als begrip Er zijn ook leden die de in- en verkoopvoorwaarden nog niet eerder hebben toegepast, maar wel plannen daartoe hebben. Zo maakt Schmitt Ankers & Kettingen BV op dit moment gebruik van Orgalime S 2000. General manager Xander Scheffel merkt dat deze voorwaarden zijn gedateerd. Hij zou de nieuwere versie kunnen gebruiken, maar die dekt niet de lading die hij voor ogen heeft. “Omdat één van onze collega-leveranciers – Damen Anker & Kettingfabriek – de HME-voorwaarden gebruikt, zijn we deze eens zorgvuldig gaan doornemen. Die voorwaarden komen over-een met onze wensen, bijvoorbeeld met betrekking tot de service die wij leveren bij het aansluiten van kettingen en/of ankers ter plekke aan een schip. Niet onbelangrijk is ook de Rotterdamse origine van de vereniging en de plaats van jurisdictie. Wij profile-ren ons graag als Rotterdams bedrijf. Rotterdam is internationaal een begrip binnen de scheepvaart. Sinds 1 januari 2017 hanteren wij dan ook graag de HME-voorwaarden.” Meer informatie Sandra Mollema Trade Promotion Assistant T 088 44 51 026 E mollema@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above