Page 39

NMT Magazine 1, januari 2017

39 In de Algemene Ledenvergadering tijdens de NMT Netwerk- bijeenkomst op 10 november 2016 is Harry Doze (Marstrat BV) geïntroduceerd als nieuw Kascommissielid, waarmee één van de twee vacatures vervuld is. NMT is nog op zoek naar een kascommissielid voor de tweede positie van de scheepswerven. Deze Kascommissie (verder bestaande uit Ben van der Vegt van Oceanco en Theo Mulders van Pon Power) controleert jaarlijks de gevoerde financiële administratie van de brancheorganisatie en geeft na goedkeuring decharge aan het bestuur. U kunt uw inte-resse voor de vacante positie kenbaar maken bij NMT-voorzitter Hans Voorneveld via voorneveld@maritimetechnology.nl. bevordering en ‘melding en overleg’ waren heel lang essentiële pijlers van de Bond. In 1940 stelde de Duitse bezetter de Cebosine terzijde en ver-plichtte iedere werf lid te worden van de Bedrijfsgroep Scheeps-bouw. Na de bevrijding bleef deze organisatie op last van de Nederlandse Regering functioneren, tot in 1951 de tijd rijp was voor een vrije algemene branchevereniging. De Scheepsbouw Conferentie van grote en middelgrote werven sloot zich bij de Cebosine aan, maar de Scheepsbouwvereniging ‘Hoogezand’, die de Groningse werven vertegenwoordigde, zag er vanaf. Na in de periode 1965-1988 betrokken geweest te zijn bij de herstructurering van de scheepsbouw, moest in de sombere jaren 1980 de bureauorganisatie afgeslankt worden. Dat leidde tevens tot de fusie in 1988 van de Cebosine, ‘Hoogezand’ en Stichting Nederlandse Scheepsbouw Industrie tot Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI), waarmee de hele scheepsbouw in één organisatie was vertegenwoordigd. Een verdere concentratie vond plaats in 2008, toen de VNSI en vereniging Holland Marine Equipment (HME) van de maritieme toeleveranciers en dienstverleners hun activiteiten bundelden in Scheepsbouw Nederland. Sinds die naam in 2014 veranderde in Netherlands Maritime Technology, worden VNSI en HME extern niet meer gebruikt. Tekst: Gerbrand Moeyes BESTUURSMEDEDELINGEN Honderd jaar geleden, op 8 maart 1917, werd de Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland (Cebosine) opgericht. Lid werden overwegend kleine werven. Het doel was belangenbehartiging in ruime zin, met de stok-kende materiaalvoorziening in de Eerste Wereldoorlog als eerste uitdaging. Na een voortvarende start met kantoor in Dordrecht, verhuisde de Cebosine in 1924 naar Rotterdam, op korte afstand van het huidige NMT-kantoor in de Willemswerf. Daar hoorde toen ook al het Centraal Scheepsbouw Bureau bij, voor exportbevordering en coördinatie van grote projecten, en het meldingsbureau. Export- Als ondernemer heeft u vaak te weinig tijd en zin om met leveranciers te onderhandelen over prijzen en condities van producten en diensten die niet in een product uw on-derneming verlaten, de zogenaamde ‘secundaire inkoop’. Speciaal hiervoor biedt Netherlands Maritime Technology het Members’ Benefits programma. Inmiddels hebben al 115 NMT-leden gebruik gemaakt van één van de vele voordelen uit het aanbod, zoals 7% tot 12% korting op de zorgverzekeringen van Ohra, 3% tot 20% korting op de facilitaire producten en diensten van Initial, tot wel 48% korting op de kantoorartikelen van Lyreco, 3% tot 5% korting op de arbodienst-verlening van ArboNed, 5% tot 15% korting op salaris- en perso-neelsadministratie bij ADP en tot slot, tot wel ruim 50% korting op koffieautomaten en benodigdheden van Pelican Rouge. U kunt deze aanbiedingen en het totale aanbod van het programma bekijken onder ‘Voor Leden’ op www.maritimetechnology.nl/voor-leden/ledenvoordeel. NMT-voorloper Cebosine 100 jaar geleden opgericht Vacature Kascommissie NMT Kent u NMT Ledenvoordeel al?


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above