Page 5

NMT Magazine 1, januari 2017

5 COLUMN De crisis in onze sector neemt wereldwijd steeds ernsti-ger vormen aan. Dit geldt voor de hele maritieme keten, van operators tot aan onderhoudsbedrijven en alles daar tussen. De orderintake voor nieuwbouwschepen is op een dramatisch dieptepunt aangekomen, zoals we decennia lang niet gekend hebben. We zien in Nederland de laatste maanden een aaneenschakeling van berichten over in-krimpen, ontslagen en zelfs faillissementen. Ook bij onze leden. Scheepsbouw, met het netwerk van dienstverleners en toele-veranciers, wordt vrijwel overal ter wereld beschouwd als een belangrijke motor voor de werkgelegenheid. Reden waarom over-heden, ook in Europa, alles inzetten wat mogelijk is om hun ma-ritieme sector te steunen. Onder meer door de bouw van ferry’s, marineschepen, creatieve financiële constructies en exporton-dersteuning. Naar verwachting zal de aanwezige overcapaciteit aan scheepsruimte in 2017 nog wat verder toenemen. Gevolg is dat onze concurrentiepositie flink onder druk staat. Markten voor komende jaren De ontwikkeling van de cruisemarkt is booming, de mega-jachtbouw gaat gestaag door en het aantal nationale (marine) vlootvernieuwingsprogramma’s groeit. Dé markten waar we het de komende jaren van moeten hebben. In Nederland maken wij ons sterk voor het behoud van onze marinebouw, onder meer door het uitvoeren van een onderzoek naar de impact van marine-orders op innovatiekracht, export en werkgelegenheid. Gelukkig komt door een enorme inzet van mijn collega’s de Subsidierege-ling Duurzame Scheepvaart (SDS) in zicht (zie pagina 7). Uw brancheorganisatie Onze activiteiten en dienstverlening worden door de leden zeer gewaardeerd, maar wij zijn er van overtuigd dat het nog altijd beter kan. Dat is te lezen in ons Jaarplan 2017 (zie pagina 14), maar wordt waarschijnlijk ook zichtbaar in de resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek, dat in februari van start gaat. Uw medewerking daaraan is zeer belangrijk, want het ziet er naar uit dat we in de loop van 2017 weer scherpe keuzes moeten maken. De keuzes kunnen alleen naar uw zin zijn, als u uw belangen ken-baar maakt. Inmiddels hebben we reeds besloten de Zeildag eens in de twee jaar aan te bieden en de Motortocht is komen te verval-len. Nieuw is een congres op directieniveau in september 2017. Vergroten flexibiliteit en lagere kosten De Nederlandse maritieme sector behoort tot de meest inno-vatieve en betrouwbaarste van de wereld. Ook in zware tijden houden we stand. Onze industrie zoekt naarstig naar wegen om haar flexibiliteit te vergroten en kosten te drukken. Om te overle-ven en sterker uit de strijd te komen. Die strijd gaat nog wel even duren. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij door kennis, ons innovatieve vermogen, de veerkracht en wendbaarheid van de individuele werven, toeleveranciers en dienstverleners - krachtig gesteund door onze overheden - ook na de crisis nog een stevige positie bezetten in de internationale maritieme maakindustrie. Roel de Graaf Managing Director Netherlands Maritime Technology Veerkracht en wendbaarheid


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above