Page 13

NMT Magazine 2, mei 2017

13 MEET THE MEMBERS Sales Manager UIN-Coupling BV Rick van Heeswijk Waarom al zo lang lid? “De handelsmissies, Holland Paviljoens op beurzen en het Holland Marine House China zijn perfecte middelen om een persoonlijk netwerk op te bouwen. Met een groep de hele wereld over, met uitwisseling van kennis, ervaring en agenten. Zo heb ik in die tijd mijn agentennetwerk opgebouwd, waar we bij NRF tot op de dag van vandaag, nog steeds succesvol mee zijn.” Beste herinnering vereniging? “Bij mijn indiensttreding in 2003 was NRF al lid van Vereniging Holland Marine Equipment en vertegenwoordigd in de Exportcommissie. Met de toenmalige voorzitter, Don van Oldenbarneveld van Rubber Design, werd druk gedebatteerd over nieuwe markten, handelsmissies, beurzen etc. Een leerzame periode. Onvergetelijk zijn verder de zeildagen. Topmomenten om met branchegenoten en klanten op een informele wijze met elkaar om te gaan.” Grootste verandering? “De vereniging groeide, het eigen personeel ging marktonderzoeken doen en, in samenwerking met de exportcommissie, activiteiten regelen. Zo hoort het ook te gaan als een organisatie groeit. De tijd van het pionieren was voorbij. Met het lanceren van de ‘Clipper’ kwam er een doorbraak in de informatiestroom waardoor wij als lid nog gerichter onze activiteiten konden ontplooien.” Tips voor de nieuwe generatie? “Om een goed beeld te krijgen is een handelsmissie de ideale opstap om een land en de maritieme industrie van dichtbij in ogenschouw te nemen. Er gaan deuren open die jezelf niet zo makkelijk opent. Ook de nieuwjaarsrecepties zijn en blijven een hoogtepunt om je netwerk weer op te poetsen en uit te breiden, ga er zeker naar toe!” Waarom lid geworden? “Met de start van onze nieuwe productlijn genaamd UNI-Coupling worden voor ons onbekende markten interessant. Waar we met de holding United Pipeline Products voornamelijk actief zijn in de water-, gas- en petrochemische industrie, komt UNI-Coupling in aanraking met de scheepsbouw/-vaart. We zijn ervan overtuigd dat ons NMT-lidmaatschap tot een betere kennis van de markt, een groter netwerk én nog meer succes van de UNI-Coupling leidt.” Iets geleerd van mede-exposanten? “Sinds het begin van ons lidmaatschap heb ik deelgenomen aan de SMM 2016 te Hamburg alsmede de Iranimex 2016 te Iran. Tijdens deze deelnames heb ik verschillende bedrijven, lid van NMT, beter leren kennen. Dit heeft mijn beeld van de branche enorm verbreed. Ik ben me meer bewust geworden van ontwikkelingen en specialismen in deze nieuwe markt.” Toekomstbeeld? “In de toekomst zullen we met UNI-Coupling vaker deelnemen aan Holland Paviljoens over de gehele wereld om onze stempel te drukken op deze markt. Het wordt hard werken, maar met een organisatie als NMT om te helpen bij het uitvoeren van deze plannen hebben we de eerste stap gezet. Een deelname aan de Iranimex bijvoorbeeld was anders lastig geweest.” Beste herinnering vereniging? “Tijdens mijn deelname aan Iranimex ben ik in contact gekomen met veel verschillende leden van NMT. Mede door de geïsoleerde locatie die Kish Island in Iran heeft, werd er al snel een beachvolleybal toernooi georganiseerd door enkele leden, ook actief op het Holland Paviljoen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een 2e plaats voor team UNI-Coupling op een fantastisch strand in Iran!” Marten Kelder Sales Manager Marine Nederlandse Radiatoren Fabriek (NRF)


NMT Magazine 2, mei 2017
To see the actual publication please follow the link above