Page 15

NMT Magazine 2, mei 2017

interview 15 waterpomp in bedrijf verzameld, zoals pompdruk en toerental. Dat gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met die berg aan gegevens wordt de pompprestatie in de gaten gehouden om te kunnen voorspellen wanneer onderhoud nodig is. Volgens Sander Steenbrink, manager Research & Development van Boskalis, legt het systeem verbanden tussen de meetgegevens van de onderwaterpomp, de informatie over de status van het schip en de informatie uit de onderhoudsdatabase. Op basis van een analyse geeft het systeem een indicatie wanneer onderhoud nodig is. “Nu is er nog periodiek onderhoud. Met behulp van de nieuwe technologie maken we de aanpak veel efficiënter. Het systeem neemt echter niet zelf een beslissing. Op basis van de voorspelling van het systeem bepaalt de mens nog zelf of het onderhoud moet gebeuren.” Eigendom data In de opgeslagen data over het gebruik van de onderwaterpomp ligt veel waardevolle informatie verscholen. Volgens Steenbrink is die informatie eigendom van Boskalis, de eigenaar van het baggerschip. “Door het gebruik van de onderwaterpomp aan boord van ons schip produceren wij als Boskalis de sensordata. Het delen van deze data met de buitenwereld is een gevoelig thema. In de pilot delen wij die informatie wél met externe partijen, omdat we willen leren wat we er mee kunnen bereiken. Het kan zijn dat we op andere vormen van samenwerking en nieuwe verdienmodellen uitkomen.” Internet of Things Met de komst van Internet of Things kunnen oneindig veel apparaten aan internet worden verbonden. Fysieke signalen (data) die deze apparaten opvangen, worden via sensoren omgezet in digitale data. Deze sensordata worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Op basis daarvan kan een systeem bijvoorbeeld voorspellen wanneer een component van een schip onderhoud nodig heeft. MIIP Internet of Things Het project MIP om maritieme bedrijven vooral bekend te maken met Internet of Things loopt tot en met december 2017. Netherlands Maritime Technology werkt samen met de Internet of Things Academy (www.iotacademy.nl). Meer informatie: Sanne de Vleeschhouwer via 088 44 51 032 of vleeschhouwer@maritimetechnology.nl. Net als bij andere projecten binnen de actieagenda van Smart Industry (zie kader op pagina 17) is de doelstelling van het project SMASH om de efficiëntie te verhogen en de kosten van het onderhoud terug te dringen. Volgens Steenbrink van Boskalis is het belangrijk om van initiatieven in andere industrieën te leren, al heeft de maritieme sector zijn eigen dynamiek. “We moeten niet zelf opnieuw het wiel uitvinden, maar de kennis van andere sectoren benutten. Internet of Things in een fabriek op land is echter een ander verhaal dan op een bewegend schip. Internet op zee is veel duurder en de bandbreedte is nog beperkt.”


NMT Magazine 2, mei 2017
To see the actual publication please follow the link above