Page 19

NMT Magazine 2, mei 2017

19 Tekst: Annette Opstal DOSSIER Acht inspirerende case studies Duurzame Inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een thema waarbij werkgevers en werknemers een gemeenschappelijk belang hebben. Er gebeurt veel in onze sector op dit vlak; van bewustwording tot concrete interventies op het gebied van lifestyle, employability, workability en leiderschap. Maar wat leveren al die inspanningen nu eigenlijk op en waarom zou je als maritiem bedrijf je bezig houden met duurzame inzetbaarheid? In 2016 ging een werkgroep van de Human Capital Commissie van NMT aan de slag om dit voor u inzichtelijk te maken. Er zijn vele interventiemogelijkheden en elke interventie sorteert zijn eigen effect. Er is ook niet één aanpak die in alle gevallen werkt en er zijn altijd meerdere scenario’s te bedenken binnen een case study. Alle inspanningen van de werkgroep resulteerden in een praktisch model en invulschema voor leden bij het vormen van beleid rondom Duurzame Inzetbaarheid. Om u nog verder te ondersteunen presenteert NMT aan u acht concrete case studies van leden over hun Duurzame Inzetbaarheidsbeleid, gebaseerd op het Golden Circle model (‘Waarom?’, ‘Hoe?’ en Wat?’) rondom de centrale vraag: duurzame inzetbaarheid, wat levert het nu eigenlijk op? De case studies geven een zeer divers beeld van aanleidingen binnen deze lidbedrijven om met Duurzame Inzetbaarheid aan de slag te gaan. De enige constante factor, zeker in moeilijkere tijden voor de sector, lijkt te zijn ‘verandering’. Of dat nu te maken heeft met veranderende beroepen, een toegenomen mentale belasting voor medewerkers door onder meer technologische veranderingen of klanten die niet langer kwalitatief de allerbeste oplossing willen, maar een oplossing die volstaat. “Praktisch model en invulschema bij het vormen van beleid rondom Duurzame Inzetbaarheid” Ook de langdurige dienstverbanden en gemiddelde leeftijd in onze sector nodigen uit om mensen te bewegen zelf aan het roer te gaan staan van hun loopbaan of carrièrepad. Immers, het lijkt niet realistisch dat medewerkers tot hun zeventigste in dezelfde functie zullen blijven acteren. Ook het blijvend binden en boeien van de jongere generatie vormt een uitdaging voor bedrijven. Meer informatie Annette Opstal Human Capital Manager T 088 44 51 042 E opstal@maritimetechnology.nl Download Download het verzamelboek op: http://maritimetechnology. nl/media/170313_HC-Verzamelboekje-Duurzame- Inzetbaarheid-Case-Studies.pdf Heeft u ook een interessante case studie op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid die u zou willen delen? Neem dan contact op!


NMT Magazine 2, mei 2017
To see the actual publication please follow the link above