Page 20

NMT Magazine 2, mei 2017

Maritime Delta sterker maken Uiteenlopende maritieme bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in Zuid-Holland en Werkendam hebben vijf jaar geleden de handen ineengeslagen om gezamenlijk de maritieme sector in die regio te versterken. Onder de noemer Maritime Delta proberen ze via innovatie, human capital en branding de internationale concurrentie het hoofd te bieden. De regio Rijnmond-Drechtsteden-Gorinchem is het grootste maritieme knooppunt van West-Europa. Hier werken in deze sector ruim 72.000 mensen bij 4.375 vestigingen van bedrijven die gezamenlijk een toegevoegde economische waarde hebben van 8 miljard euro. Dit blijkt uit de Maritime Delta Monitor 2015. Rinke Zonneveld, algemeen directeur van InnovationQuarter, licht toe dat het samenstellen van die monitor een van de activiteiten is binnen het programma Maritime Delta. “Voor dat programma doen wij als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid- Holland een belangrijk deel van de uitvoering. Interessant is dat overheden, het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen hierbij nauw samenwerken met als doel de vernieuwing van de maritieme maakindustrie in de regio gestalte te geven. Het gaat niet alleen om innovatie en internationale branding maar ook om human capital. Zo proberen we jongeren te interesseren voor deze sector.” Sanne de Vleeschhouwer, Innovation Manager bij NMT en als mkb-consulent nauw betrokken bij Maritime Delta, vult aan dat NMT met dat doel verschillende keren de Maritime Innovation Experience heeft georganiseerd. “Daar brengen we bedrijven en studenten samen om over innovaties te praten. Aankomende 20 Tekst: John Ekkelboom editie in Rotterdam laten die bedrijven wederom zien wat de maritieme sector in deze regio te bieden heeft.” Lasrobot De partners in Maritime Delta hebben sinds de start in 2012 mooie resultaten opgeleverd. Het Fieldlab Smart Maintenance of Ships (SMASH) en Toegepaste Innovaties voor Maritieme Automatisering (TIMA) zijn mooie voorbeelden. SMASH helpt bedrijven met het realtime verzamelen en analyseren van informatie over de staat van hun schip om onderhoud op tijd te kunnen uitvoeren. Bij TIMA hebben vier partijen in de regio het plan opgevat om een lasrobot te ontwikkelen. Eén van die partijen is Scheepswerf Slob in Papendrecht, bouwer van superjachten. Directeur Arjen Dekker is enthousiast over het programma Maritime Delta. “Ik besteed veel werk uit in deze regio. Door elkaar te versterken behouden we werkgelegenheid. Dat aan het Maritime Delta-programma ook scholen deelnemen, juich ik zeer toe. Zo is bij het TIMA-project de Duurzaamheidsfabriek van het Da Vinci College betrokken. Zonder school geen leerlingen, zonder leerlingen geen opvolging en zonder opvolging geen bedrijf meer.” INNOVATIE Gestalte geven aan vernieuwing maritieme maakindustrie in de regio


NMT Magazine 2, mei 2017
To see the actual publication please follow the link above