Page 24

NMT Magazine 2, mei 2017

24 Netwerken en kennis vergaren belangrijkste redenen lidmaatschap Persoonlijk contact van groot belang Tekst: Linda te Veldhuis Een vereniging is van en voor de leden. Uw mening als NMT-lid telt niet alleen, u bepaalt zelfs het beleid. Zeker in lastige tijden, waarin iedereen scherper aan de wind moet varen, is het van groot belang dat een brancheorganisatie als NMT aan de behoeften van de leden voldoet. In het eerste kwartaal van dit jaar heeft NMT weer gemeten hoe tevreden de leden zijn. Doel van dit onderzoek was om inzicht te verschaffen in: - Beeld en bekendheid activiteiten NMT - Toegevoegde waarde lidmaatschap - Waardering en tevredenheid over NMT - Mogelijke verbeterkansen Persoonlijk contact In 2015 kwam duidelijk naar voren dat er meer behoefte was aan persoonlijk contact. Daarom zijn de medewerkers veel vaker op ledenbezoek gegaan; uitstekende momenten om te weten te komen wat er bij u als lid speelt en waar u behoefte aan heeft. Dit wordt gewaardeerd, blijkt uit het onderzoek van 2017, want de tevredenheid over de mate van het persoonlijk contact is gestegen met 18%. Maar het kan beter! Daarom gaat NMT dit jaar nog gebruik maken van accountmanagement. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over. De kleinere leden voelen zich overigens net als in 2015 wat minder gehoord. Netwerken en kennis Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en internationale marktinformatie en netwerken zijn de voornaamste redenen voor het lidmaatschap van NMT. 77% van de leden vindt dat NMT voorziet in hun behoeftes. Het geven van marktinformatie, de branchevertegenwoordiging bij de overheid en de internationale promotie van de sector worden gezien als sterkste punten. Berichtgeving over NMT-aanbod NMT organiseert veel, kent vele standpunten en projecten. Leden vinden het niet altijd duidelijk wat NMT hen concreet oplevert, ze zien door de bomen soms het bos niet meer. Uit het onderzoek kwam naar voren dat NMT duidelijker moet communiceren wat haar aanbod is en wat de voordelen daarvan voor de leden zijn. Internationale focus De leden zien het belang van een internationale focus in en zijn van mening dat NMT hier meer in kan bereiken. Lobby op Europees niveau wordt belangrijk gevonden, net als het vergroten van de internationale bekendheid. Volledige rapport De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in het lopende beleid en voor het Jaarplan 2018. U kunt de volledige rapportage inzien onder Publicaties op www.maritimetechnology.nl. Continue monitoring NMT heeft nu twee keer de tevredenheid van de leden gemeten. Maar liever weten we als brancheorganisatie continu hoe de dienstverlening gewaardeerd wordt. Daarom wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor continue monitoring van de ledentevredenheid. De resultaten hiervan worden eind juni verwacht, waarna tot implementatie overgegaan wordt. Vanaf begin 2018 kan NMT dan op ieder gewenst moment inspelen op (veranderende) behoeften van de leden. www.maritimetechnology.nl onder ‘Nieuws’


NMT Magazine 2, mei 2017
To see the actual publication please follow the link above