Page 28

NMT Magazine 2, mei 2017

Hoe deden de werven en toeleveranciers het in 2016? Een jaar geleden in het artikel over de jaarcijfers 2015 uitte NMT al zorgen over de marktomstandigheden in 2016. Helaas zijn die zorgen deels uitgekomen. De gezamenlijke omzet van Nederlandse werven en toeleveranciers daalde naar 6,9 miljard euro (2015: 8,2 miljard). Ook daalde de werkgelegenheid bij de werven per saldo met zo’n 700 personen naar circa 12.400 man. Wereldscheepsbouw in “perfect storm”, ook in Nederland waait de wind stevig De wereldwijde scheepsbouw kende in 2016 haar slechtste jaar in een lange tijd. Het aantal nieuwe orders is sinds de jaren ’80 niet zo laag geweest. Er is sprake van overcapaciteit in nagenoeg alle segmenten van lading vervoerende schepen, resulterend in (te) lage vrachtprijzen. Daarnaast is de offshore olie- en gassector in mineur door de aanhoudend lage olieprijs. De klappen vielen in 2016 vooral in Azië. Toch heeft de crisis de Nederlandse scheepsbouw en toeleveranciers helaas niet ongemoeid gelaten. Hoewel Nederlandse werven niet actief zijn in de bouw van grote handelsschepen, kunnen ze helaas ook niet profiteren van de hausse in de cruisemarkt, zoals sommige andere Europese landen dat wel kunnen. Orderintake laag De orderintake van zeeschepen bij Nederlandse werven in 2016 was laag, maar bleef evengoed nog boven de zeer lage niveaus, gezien in 2009 en 2012. Baggerschepen waren goed voor twee derde van de nieuwe orders, in waarde gemeten. Short sea schepen waren goed voor nog eens een kwart qua waarde. Sleepboten, workboats en een paar bijzondere windfarm serviceschepen waren goed voor de rest van de nieuwe orders. De Noordelijke werven haalden wederom een aantal orders binnen voor schepen varend op LNG. 28 Tekst: Ralph Dazert Orderboek gedaald Het totale orderboek van zeeschepen bij Nederlandse werven nam met ruim 20 procent af en neemt nu een negende plek in Europa in, drie plaatsen omlaag ten opzichte van 2015. Opgeleverde tonnage stabiel Zoals vorig jaar voorspeld, steeg het opgeleverde tonnage aan zeeschepen inderdaad licht in 2016. Ook het aantal opgeleverde schepen steeg. Voor 2017 wordt weer een daling verwacht. Binnenvaart en kleine zeegaande schepen: riviercruisemarkt matig, visserij sterk De opleveringen en orders bij werven actief in de binnenvaart en de kleine zeegaande schepen vertoonden in 2016 een daling ten opzichte van 2015. In 2016 werd er voor zo’n 537 miljoen euro aan schepen opgeleverd, tegen 638 miljoen in 2015. De daling komt vrijwel volledig op het conto van de riviercruisesector, waar het aantal opleveringen met ruim een derde terugliep. De markt voor riviercruiseschepen viel in 2016, net als het jaar ervoor, nog wat tegen. Op de iets langere termijn zijn de vooruitzichten voor deze sector wel weer positief. De output van vracht- en tankschepen voor de binnenvaart groeide licht, van 30 naar 35. Ook werden er 34 nieuwe vracht- en tankschepen besteld. 2016 was te bestempelen als een zeer goed jaar voor de kottervisserij, met winstmarges die lange tijd niet gezien zijn TRADE


NMT Magazine 2, mei 2017
To see the actual publication please follow the link above