Page 3

NMT Magazine 2, mei 2017

3 Maritieme bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in Zuid-Holland en Werkendam hebben vijf jaar geleden de handen ineengeslagen om gezamenlijk de maritieme sector in die regio te versterken. INHOUD Digitalisering leidt tot meer efficiëntie en kostenbesparing in de hele maritieme maakketen, maar vraagt ook om een andere manier van werken en andere verdienmodellen. Nieuwe technologische toepassingen volgen elkaar razendsnel op. Een jaar geleden in het artikel over de jaarcijfers 2015 uitte NMT al zorgen over de marktomstandigheden in 2016. Helaas zijn die zorgen deels uitgekomen. De sectorcijfers over 2016 zijn bekend. De afgelopen maanden is een onderzoek uitgevoerd naar de Thaise maritieme sector, NMT deed dit in samenwerking met Marstrat BV en de Kasetsart University in Thailand. Waar liggen kansen? Column: 40 jaar scheepsbouw Nieuws Update vanuit Brussel Meet the members Dossier: Acht inspirerende case studies Duurzame Inzetbaarheid Bedrijf in beeld: Feadship Te water Marktontwikkelingen: De Thaise markt Interview: Cluster Marinebouw vraagt om heldere koers Nieuwe leden Project: Een gezamenlijke academy voor maritieme bedrijven Bestuursmededelingen Interview: Monofuel LNG en innovatieve warmeterugwinning in nieuwe veerboten van Doeksen Dit is Netherlands Maritime Technology Kalender Maritime Delta sterker maken Digitalisering gaat sneller dan het licht Hoe deden de werven en toeleveranciers het in 2016? De Thaise markt: interessant voor uw bedrijf? Colofon redactie Roel de Graaf (graaf@maritimetechnology.nl) Marnix Krikke (krikke@maritimetechnology.nl) Jeanine Kwakernaak (kwakernaak@maritimetechnology.nl) Arianne Kooijman (kooijman@maritimetechnology.nl) Linda te Veldhuis (veldhuis@maritimetechnology.nl) redactieadres Postbus 23541, 3001 KM Rotterdam T 088 44 51 000 E info@maritimetechnology.nl I www.maritimetechnology.nl freelancers  John Ekkelboom, Lisette Vos, Tijdo van der Zee basisontwerp  Stijlmeester, Utrecht dtp  Stan van Oss, Doetinchem druk  Elma Media BV uitgever  Netherlands Maritime Technology, Rotterdam ISSN nummer 2352-4693 advertentie-exploitatie Elma Media BV Gerda Metz (E g.metz@elma.nl, T (0226) 331 652) foto cover Pon Power BV 20 En verder: 14 Netherlands Maritime Technology Magazine is een officiële uitgave van Netherlands Maritime Technology en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2.400 exemplaren. Distributie vindt plaats via controlled circulation. Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, met de grootste zorg is samengesteld, is Netherlands Maritime Technology niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van Netherlands Maritime Technology. Nieuws vindt u dagelijks op www.maritimetechnology.nl of via Twitter @MaritimeTechNL. 31 5 7-9 11 13 19 22 27 31 32 35 36 39 40 42 44 28


NMT Magazine 2, mei 2017
To see the actual publication please follow the link above