Page 33

NMT Magazine 2, mei 2017

Interview 33 De Marine en de Marinebouwcluster De studie ‘Marine en de Marinebouwcluster – Een eco-systeem onder druk’ is een update van het rapport uit 2011, in opdracht van Netherlands Maritime Technology, Nederland Maritiem Land en Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Tijdens het middagsymposium ‘De Nederlandse Marinebouw Cluster: De next level’ op 15 mei in Den Haag, bijgewoond door een afvaardiging van bedrijfsleven, overheden en kennisorganisaties, is het rapport gepresenteerd. kennis en ervaring verloren gaat, als we niet snel weten welke investeringen Defensie de komende jaren gaat doen.” Launching customer Eén van de spelers in het cluster marinebouw is RH Marine, dat onder meer technische installaties ontwikkelt om de bemanning op marineschepen en onderzeeboten te ondersteunen. Ongeveer de helft van de totale omzet van RH Marine is afkomstig van (internationale) klanten in de marinebouw. Defensie is, als launching customer, altijd een goede partner geweest om innovaties te ontwikkelen en in de markt te zetten. “Juist die innovaties zijn belangrijk voor de continuïteit van bedrijven als de onze,” aldus Jan van Bekkum, directeur Portfolio Management & Innovatie bij RH Marine. Dat de investeringen in het materieel van Defensie uitblijven, heeft gevolgen. Als voorbeeld noemt Van Bekkum de voorgenomen vervanging van onderzeeboten vanaf 2027, dertig jaar nadat de laatste is afgeleverd. “Het is een uitdaging om zo’n lange periode te overbruggen. We hebben de kennis en ervaring aan boord. Het is echter wel belangrijk om deze kennis er ervaring op tijd over te dragen aan de volgende generatie. Bovendien kan geen bedrijf zo’n lange periode research doen, zonder dat er investeringen van de klant tegenover staan.” Internationale samenwerking Een andere belangrijke ontwikkeling die in het rapport wordt aangehaald, is internationale (Europese) samenwerking om als Defensie efficiënter te kunnen opereren. Dat is een begrijpelijke ontwikkeling volgens Laros. Wat echter ontbreekt is een visie over hoe die samenwerking met andere Europese landen vorm moet krijgen. “De overheid moet de ogen niet sluiten voor de complexiteit, ieder land heeft zijn eigen wensen en eisen. Wij willen als cluster duidelijkheid over hoe Defensie die samenwerking wil aanpakken. Ook hier geldt; zo lang we moeten afwachten, gaat er veel energie verloren.” “Geen bedrijf kan zo’n lange periode research doen, zonder dat er investeringen van de klant tegenover staan” Meer informatie Marnix Krikke Innovation & Human Capital Director T 088 44 51 031 E krikke@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 2, mei 2017
To see the actual publication please follow the link above