Page 7

NMT Magazine 2, mei 2017

7 NIEUWS Europees onderzoek naar haalbaarheid introductie vessel train Op 1 juni 2017 gaat het nieuwe Europese maritieme innovatie project NOVIMAR – NOVel Iwt and MARitime transport concepts – van start. Het doel van NOVIMAR is om de haalbaarheid aan te tonen van een nieuw transport concept dat is gebaseerd op de introductie van de vessel train, ofwel ‘platooning’ op het water. Een vessel train bestaat uit een bemande ‘Leader Vessel’ met daarachter een of meerdere ‘Follower Vessels’, die met sterk gereduceerde of zelfs geen bemanning de Leader Vessel volgen. Naast de kostenvoordelen die verwacht worden maakt de Vessel Train het gebruik van kleinere schepen rendabeler, waardoor transport binnen stedelijke gebieden van de weg naar het water Openstelling Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en opengesteld voor aanvragen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door Nederlandse scheepswerven. Voor dit jaar is een budget beschikbaar van € 5 miljoen. Kort na de publicatie organiseert NMT in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken, door de innovatieve waarde te subsidiëren. Ontwikkelingsrisico’s ondervangen De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector zal de SDS-regeling benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. De SDS-regeling is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies naar lucht en water van verschillende scheepstypen voor zee- en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip en haar bemanning gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling. Investeren in schone technologie De SDS-regeling biedt oplossingen voor het knelpunt, dat verplaatst kan worden. Naast binnenvaart worden ook shortseatoepassingen onderzocht. NOVIMAR is gehonoreerd onder het Europese research en innovatie kaderprogramma: HORIZON 2020. De totale subsidie bedraagt ongeveer €8 miljoen. NMT is coördinator van het project en verzorgt het projectmanagement. Het consortium omvat 22 partners uit 9 Europese landen, waaronder: equipment leveranciers, reders, ontwerpbureaus, adviesbureaus, logistieke dienstverleners, kennisinstituten, universiteiten en een classificatiebureau. Nederland is sterk vertegenwoordigd met 7 partners: MARIN, Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart, Technische Universiteit Delft, Deltares, Bureau Telematica Binnenvaart, Autena Marine en NMT. NOVIMAR beoogt de komende 4 jaar de haalbaarheid van de vessel train aan te kunnen tonen. www.maritimetechnology.nl/projecten investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export. Zeer belangrijk voor level playing field De ordergebonden regeling draagt bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Zonder de SDS-regeling zou Nederland achterstand oplopen in de concurrentie met onder meer Duitsland, dat een vergelijkbare regeling heeft. Evenals bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld toe te passen. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn. Uitvoering door RVO De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SDS-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op www.rvo.nl komt informatie over de SDS-regeling. Via die site kunnen belangstellenden onder andere het aanvraagformulier, de toelichting bij de aanvraag en de officiële bekendmaking downloaden. www.maritimetechnology.nl/standpunten en www.rvo.nl


NMT Magazine 2, mei 2017
To see the actual publication please follow the link above