Onderzoek EZK naar ondersteuning procesinnovaties bij bedrijven

Procesinnovaties zijn voor veel bedrijven in de maritieme maakindustrie van groot belang. Maar het is geen eenvoudig onderwerp en subsidies voor procesinnovaties zijn in de afgelopen jaren uit alle sectorspecifieke regelingen zijn geschrapt. Dat is jammer want procesinnovaties dragen bij aan de versteviging van de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouw.

Het Ministerie van Economische Zaken wil procesinnovaties beter ondersteunen. Help mee om het Ministerie van EZK een goed beeld te geven en vul de enquête in.