Ontwikkelingen rondom standaardisatie certificering van schepen door klassebureaus

Een Europese verordening uit 2009 (Reg. EC 391/2009) streeft ernaar de certificering van schepen door klassebureaus te standaardiseren. Harmonisatie van de classificatie betekent dat de klassebureaus elkaars certificaten accepteren. We noemen dit ‘Mutual Recognition’. Positief gevolg; voor alle bedrijven in de maritieme keten wordt een flinke kostenbesparing gerealiseerd evenals een reductie van de papierlast, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid zelf. Als meer producten in aanmerking komen voor een MR Type Approval Certificaat kunnen de productleveranciers het aantal certificaten per product terugbrengen van maximaal twaalf naar één certificaat. Hierdoor hoeft ook minder doorbelasting naar de werven plaats te vinden.

Meer informatie

Aantal uitgegeven MR certificaten neemt toe

De klassebureaus hebben zich verenigd in de EU RO MR Group en een Mutual Recognition Scheme opgesteld om invulling te geven aan deze Europese verordening. Tot vorig jaar was er echter nog weinig vooruitgang te zien; in maart 2017 stonden op de lijst met producten die in aanmerking komen voor een MR certificaat slechts 55 producten en waren er slechts 68 certificaten uitgereikt. Om dit aantal sneller te laten toenemen heeft Netherlands Maritime Technology (NMT) zich het afgelopen jaar actief ingezet om via SeaEurope en de Europese Commissie verbetervoorstellen in te dienen. Dat heeft zeker effect gehad; het aantal uitgegeven MR certificaten is in een jaar tijd toegenomen met 42 tot een totaal van 110 in juni 2018. Dat is een goed begin, maar als NMT zien we ook graag een verbreding van de scope, waardoor meer componenten in aanmerking komen voor een Mutual Recognition certificaat.

De EU RO MR Group heeft naar aanleiding van de verbetervoorstellen de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Een vernieuwde website euromr.org
  • Als gevolg daarvan en vanwege de nieuwe AVG regels is het noodzakelijk om opnieuw aan te melden voor de nieuwsbrief van de EU RO MR group, dat kan hier: euromr.org/subscription
  • De boordeling van safety criticality wordt herzien, maar is nog niet gereed.

Recent zijn de volgende serie (tier 7) producten geselecteerd en concept Technical Requirements geschreven waaraan voldaan moet worden om een MR certificaat voor deze producten aan te vragen. Feedback op deze Technical Requirements wordt gevraagd voor 15 september en kan anoniem via NMT gedeeld worden met EU RO MR Group.

Workshop Mutual Recognition

Tijdens de beurs SMM in Hamburg wordt een gratis workshop aangeboden over de status en ontwikkelingen. Wees welkom op 5 september van 15.00 – 18.00 uur in Room Marseille. Opgeven is wel noodzakelijk en kan door voor 20 augustus een email te sturen naar: secretariat@euromr.org.