Opnieuw budget gevraagd voor SDS regeling

Zowel voor 2017 als 2018 is budget voor de Subsidie Regeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) verkregen via een amendement op de begroting, met steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Vorig jaar was in het amendement ook de wens opgenomen om de SDS regeling langjarig voort te zetten, maar in de begroting van 2019 is deze toch eenmalig gebleken. Netherlands Maritime Technology (NMT) is zeer verheugd dat de Tweede Kamerleden Eppo Bruins (CU) en Hayke Veldman (VVD) wederom een amendement indienen voor openstelling van de SDS in 2019, de verwachting is dat deze ook wordt aangenomen.

Meer informatie

Met voortzetting van de SDS kan de internationaal concurrerende en innovatieve Nederlandse scheepsbouw deze regeling blijven benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. Bovendien zorgt de regeling voor een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Dit amendement voorziet in de verlenging van de SDS voor één jaar in 2019. Op basis van een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit te voeren evaluatie in het voorjaar van 2019 kan besloten worden over een eventuele voortzetting van de regeling na 2019. NMT houdt in dit kader goed contact met de Kamerleden en het ministerie van EZK.

Het amendement-Bruins/Veldman kun je hier raadplegen en een bericht over het amendement op de website van de ChristenUnie vind je hier.

Ontwikkelingsrisico’s ondervangen

De internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouw zal deze regeling de komende jaren benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. Deze ontwikkelingsrisico’s ontstaan doordat bij toepassing van nieuwe technologieën in schepen een sterke afhankelijkheid is van alle aspecten van het scheepsontwerp, terwijl de prestatie van het geheel pas na oplevering daadwerkelijk getest kan worden. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn. Om deze reden is de subsidie ordergebonden en bedoeld om de scheepswerven te stimuleren een extra stap voorwaarts te maken in het verder verduurzamen van schepen. De effecten van de subsidie reiken verder dan de schepen waarop de innovaties als eerste zijn toegepast, omdat de daaraan verbonden risico’s beheersbaar zijn in de doorontwikkeling voor meerdere toepassingen en vervolgorders. Daarmee biedt de SDS een oplossing voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen.

Investeren in schone technologie

De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoersmodaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee- en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.