De commissie bestaat uit mensen uit de achterban van NMT die het interessant vinden om over duurzaamheidszaken na te denken en die hun best willen doen om de gehele sector naar een (nog) hogere mate van duurzaamheid te brengen. Tijdens de bijeenkomsten worden ontwikkelingen op dit gebied besproken en wordt er gekeken welke initiatieven er in de sector en vanuit de vereniging kunnen worden ontplooid. Ook is de commissie betrokken bij het intern en extern duurzaamheidsbeleid van de vereniging en geeft ze haar visie op zaken die vanuit de overheid op de sector afkomen.

Commissieleden

Henk Volmerink (voorzitter) – Theunissen Technical Trading
Sander den Heijer (secretaris) – Netherlands Maritime Technology

André Hof – Engie
Giedo Loeff – De Voogt Naval Architects
Harco Groen – Damen Amsterdam
Jan Evertsen – Maprom Engineering
Koen van Leeuwen – Corrosion & Water-Control Shared Services
Marnix Krikke – Netherlands Maritime Technology
Martine Holtkamp – MTI Holland
Peter van Terwisga – Damen Gorinchem

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met secretaris Sander den Heijer via T 088 44 51 036 of E heijer@maritimetechnology.nl.