De leden vormen het klankbord van Netherlands Maritime Technology. U kunt participeren in allerlei commissies. Hier vindt u een overzicht van de huidige commissieleden groep. Wilt u ook deelnemen aan een van de commissies? Neem dan contact op met de secretaris, te vinden via de betreffende commissiepagina.

Exportcommissie

Innovatiecommissie

Human Capital Commissie Noord

Human Capital Commissie West

Duurzaamheidscommissie

Financieringscommissie

Communications Commissie

Arbo & Milieu Commissie

Categorie Zeescheepsnieuwbouw

Categorie Zeescheepsreparatie

Categorie Binnenvaart & Visserij

Categorie Superjachtbouw