Verschillende leden die betrokken zijn bij zeescheepsnieuwbouwwerven zijn in deze commissie verenigd. Er worden branchedossiers opgepakt en de agenda wordt jaarlijks vastgesteld. Het doel van deze commissie is thematische sessies organiseren, die voor dit deel uit de achterban interessant zijn. De thematische sessies kunnen gaan over technische regelgeving, onderwijs, financiering en R&D. Het doel is standpuntvorming en lering. De bijeenkomsten vinden roulerend plaats op locaties van ledenwerven.

Commissieleden

Jos de Groot (voorzitter) – Barkmeijer Stroobos
Arnold de Bruijn (secretaris) – Netherlands Maritime Technology

Francis van der Veen – GS Shipyard
Arjan Klijnsoon – Royal IHC
Arjen Dekker – Scheepswerf Slob
Arnout Damen – Damen Shipyards Group
Bart Groot – Groot Ship design
Bastiaan Kooistra – Damen Shipyards Group
Ferus Smit – Ferus Smit
Fré Drenth – De Hoop Shipyard
(vacant) – Maaskant Stellendam
G. Bodewes – Royal Bodewes
Guus van der Bles – Conoship International
Hans Veraart – Barkmeijer Stroobos
Hein van Ameijden – Damen Schelde Naval Shipbuilding
Jan Doorduin – Koninklijke Niestern Sander
Jan Jaap Nieuwenhuis – Conoship International
Jan Willem Cuperus – Groot Ship design
Johan Hartman – Hartman Marine
Johan Schouwenaar – Royal Bodewes
Patrick Janssen – De Hoop Shipyard
Peter Versluys – Veka
Piet Scheffers – Bodewes Harlingen
Rene Berkvens – Damen Shipyards Group
Rinus Kooiman – De Kooiman Groep
Thecla Bodewes – Bodewes Scheepswerven
Wietze Holman – Koninklijke Niestern Sander

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met secretaris Arnold de Bruijn via T 088 44 51 037 of E .