De Exportcommissie dient als een klankbord voor het beleid van onze vereniging op het gebied van de exportpromotie. Leden van de commissie worden bijvoorbeeld gevraagd naar hun mening over deelname van NMT aan bepaalde vakbeurzen of over het opzetten van een handelsmissie naar een bepaald land. De leden van de commissie denken actief mee over mogelijke nieuwe activiteiten op exportgebied vanuit NMT. Daarnaast wordt er vanuit het bureau altijd een presentatie gegeven over een relevant onderwerp op het gebied van marktinformatie. Kennisuitwisseling en de gelegenheid tot netwerken zijn ook belangrijke redenen voor deelname uit de commissie vanuit de achterban. In de regel zijn er drie commissievergaderingen per jaar, afwisselend bij verschillende commissieleden op kantoor.

Commissieleden

Vincent van Varik (voorzitter) – Hatenboer-Water
Aart-Pieter Korteland (vice-voorzitter) – Deno Compressors
Ralph Dazert (secretaris) – Netherlands Maritime Technology

Sytse Bijma – CIG Centraalstaal
Roel de Graaf – Netherlands Maritime Technology
Arne Heutink – Netherlands Maritime Technology
Maarten Jansen – Thordon Bearings
Marjan Lacet – Netherlands Maritime Technology
Joëlla Lucas – Netherlands Maritime Technology
Hilco Oortwijn – Econosto Nederland
Nathalie Ottenheijm – Alphatron Marine
Danny Schleicher – Rubber Design
Arjen Seton – WRS Group of Companies
Harriët Slager – Netherlands Maritime Technology Brussels Offices
Sandra Thornhill – Netherlands Maritime Technology
Eric van Dijk – Heinen & Hopman
Job Volwater – C-Job Naval Architects & Engineers
Antoinette Willemsen – CSI Control Systems

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met secretaris Ralph Dazert via T 088 44 51 023 of E dazert@maritimetechnology.nl.