Netherlands Maritime Technology is op 8 mei 2014 gelanceerd. Deze naam creëert duidelijkheid, leidt tot verdere synergie (zoals beoogd in 2008) en doet beter recht aan het technologische en innovatieve karakter van de leden.

Van 8 merken naar 1 identiteit

Netherlands Maritime Technology (NMT) is de vervanger van de volgende merken: Scheepsbouw Nederland, Holland Shipbuilding Association, Vereniging Holland Marine Equipment, VNSI, HME BV, HME Singapore en CMTI. Tevens hanteert de vereniging de internationale branding Maritime by Holland niet meer, maar profileert zij zich internationaal ook als Netherlands Maritime Technology.

Een stukje geschiedenis

1900 – Oprichting Scheepsbouwvereniging ‘Hoogezand’

1917 – Oprichting CEBOSINE (Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland)

1930 – Scheepsbouwvereniging Hoogezand formeel geregistreerd

1935 – Scheepsbouw Conferentie (SC)

1951 – Samenvoeging SC en CEBOSINE

1967 – Oprichting SNSI

1986 – Oprichting Stichting Holland Marine Equipment

1988 – Oprichting Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI)

1993 – Fusie Stichting Holland Marine Equipment met de branchevereniging VLMA (Vereniging van Leveranciers van Maritieme Apparaten en Diensten), ontstaan Vereniging Holland Marine Equipment

1993 – Oprichting Stichting BOS (Bedrijfsontwikkeling Scheepsbouw en Industrie)

2003 – Oprichting eerste lokale initiatief: Holland Marine House China

2006 – Oprichting Holland Marine Projects BV

2008 – Bundeling VNSI en Vereniging Holland Marine Equipment in Vereniging Scheepsbouw Nederland

2008 – CMTI (Centrum voor Maritieme Technologie en Innovatie) wordt de nieuwe naam van Stichting BOS

2012 – Oprichting HME Singapore Branche

2014 – Oprichting Netherlands Maritime Technology Association, Netherlands Maritime Technology BV, Netherlands Maritime Technology Foundation en Netherlands Maritime Technology Singapore Branche

Eind 2014 – Sluiting Netherlands Maritime Technology Singapore Branche

Lees hier een artikel over de voorgangers van NMT in het NMT Magazine 1-2019

Jubileumboek

In 2011 is wegens het 25-jarig bestaan van Vereniging Holland Marine Equipment het jubileumboek HME: 25 jaar pionieren uitgebracht. 

Stadsarchief

In het najaar van 2018 is het NMT archief overgebracht naar het Stadsarchief Rotterdam en daar in beheer gegeven. Talloze documenten van NMT en bovengenoemde organisaties zijn opgeborgen en veiliggesteld in een rij dozen van 7 m.