Netherlands Maritime Technology heeft diverse strategische partners:

SEA Europe

Via SEA Europe (European Ships and Maritime Equipment Association) heeft Netherlands Maritime Technology toegang tot een breed, internationaal en zeer actief netwerk. Het doel van SEA Europe is de Europese maritieme techniek industrie te vertegenwoordigen als geheel.

De Ship Maintenance, Repair and Conversion (SMRC) Group is een onafhankelijke werkgroep van SEA Europe met een eigen contributiesysteem. De Europese SMRC vertegenwoordigt een jaarlijkse productiewaarde van € 2,9 miljard, 20.000 FTE en 88 bedrijven. Doordat de scheepsreparatie haar eigen specifieke kenmerken heeft, heeft SMRC in Brussel een eigen lobby opgezet. Netherlands Maritime Technology voert het secretariaat van de SMRC Group.

Stichting Nederland Maritiem Land

Nationaal is Netherlands Maritime Technology aangesloten bij Stichting Nederland Maritiem Land (NML). NML verbindt alle bedrijven die werkzaam zijn in de maritieme deelsectoren met elkaar en met de overheid en de kennisinstellingen. De toegevoegde waarde van de stichting zit onder meer in versterking van de individuele maritieme branches door gezamenlijk branche-overstijgende initiatieven te nemen. NML promoot Nederland als maritieme natie.

NML wordt privaat gefinancierd en op projectbasis wordt getracht co-financiering binnen te halen, dat volledig aan de projecten besteed zal worden. Individuele ‘maritime leading firms’ en maritieme brancheverenigingen dragen de structuur van NML en samen vormen ze een breed bestuur dat de gehele maritieme sector weerspiegelt.

EU Brussels Office

Met betrekking tot EU-zaken wordt Netherlands Maritime Technology ondersteund door een eigen Liaison-kantoor in Brussel. Onderwerpen als de Spaanse Tax Lease, de Jones Act en oneerlijke handelspraktijken in China worden via dit kantoor onder de aandacht gebracht bij de Europese Commissie.

FME

Netherlands Maritime Technology is een brancheorganisatie van FME. FME is Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie. FME is actief belangenbehartiger voor haar leden op nationaal en internationaal niveau, biedt dienstverlening aan individuele lidbedrijven en aan clusters van lidbedrijven en ondersteuning aan 105 brancheorganisaties.