Partners for International Business (PIB) samenwerking Indonesië een feit

De Partners for International Business (PIB) samenwerking Indonesië is een feit! Samen met Damen, Royal IHC, Alewijnse Marine, CSI Control Systems, Hydromaster Propulsion, Transocean Coatings, STC, de Nederlandse ambassade in Jakarta, RVO, samenwerkingspartners in Indonesië en Netherlands Maritime Technology (NMT) gaan we aan de slag om een Nederlands scheepsbouwcluster in Indonesië op te zetten. De partijen hebben goedkeuring gekregen om een actieplan uit te werken welke vervolgens tot een intensieve samenwerking in Indonesië gaat leiden door middel van het PIB-Instrument. De privaat-publieke samenwerking heeft als doel om in Indonesië een succesvol cluster op te zetten die nauw gaat samenwerken met lokale partijen als scheepswerven, toeleveranciers, IPERINDO (Wervenorganisatie) en INSA (Redersvereniging).

Meer informatie

Samen met RVO ontwikkelen de bedrijven een meerjarenprogramma op maat uit PIB-modules, onder andere met:

 • Collectieve promotie en matchmaking (Holland Branding, handelsmissies/beurzen, bezoeken, bijeenkomsten en inkomende missies)
 • Kennisuitwisseling en netwerken (Government-to-Government, Knowledge-to-Knowledge)
 • Economische diplomatie (markttoegang en oplossen specifieke knelpunten)

In het actieplan dat binnen 3 maanden wordt opgeleverd worden de wensen van de partijen opgenomen. NMT bekleedt hierin de rol van coördinator en fungeert als algemeen contactpunt voor alle betrokken partijen. Punten die in ieder geval naar voren zullen komen in het actieplan zijn:

 • Aangaan van een strategische samenwerking met Indonesische scheepswerven door Damen en Royal IHC
 • Nederlandse maritieme toeleveranciers gaan mee in de ontstane lokale marktkansen
 • Identificatie en screening van Indonesische partners voor maritieme toeleveranciers
 • Institutionele ondersteuning van de Indonesische overheid voor de verdere uitwerking van een scheepsbouw- en scheepvaartbeleid
 • Upgrade van lokale onderwijscurricula op het gebied van techniek en scheepsbouw
 • Kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Indonesische partners
 • Gezamenlijk marketing en promotie opzetten en uitvoeren
 • Aantrekken van financiering om investeringen te kunnen doen in het lokale scheepsbouwcluster in Indonesië

De betrokken partijen staan open voor toetreders die al langer proberen succesvol zaken te doen in Indonesië (hier is wel goedkeuring van alle betrokken partijen voor nodig). Heeft jouw bedrijf interesse om toe te treden? Neem dan contact op met Trade Promotion Manager Marjan Lacet via T 088 44 51 022 of E lacet@maritimetechnology.nl.