Netherlands Maritime Technology zet zich in om het netwerk op allerlei wijzen te faciliteren. De brancheorganisatie biedt professionele ondersteuning bij projecten en voert onafhankelijke onderzoeken uit. De centrale thema’s zijn Trade, Innovation en Human Capital.

Zoeken in projecten

Zoeken op onderwerp

Joint Industry Project Autonomous Shipping

Volledig autonoom varen is een belangrijke ontwikkeling voor de Nederlandse maritieme sector. Het bereiken van volledige autonomie is een eindbeeld, maar de weg daar naartoe…

RAMSSES

Het Europese innovatieproject RAMSSES, afkorting voor Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships, heeft als doel het bevorderen van de…

NOVIMAR

Het Europese innovatieproject NOVIMAR, afkorting voor NOVel Inland waterways transport and MARitime transport concepts, richt zich op onderzoek naar de Vessel Train. Het project wordt…

Profielwerkstukkenwedstrijd NISS 2017/2018

In opdracht van het NISS (Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw) pakt Netherlands Maritime Technology (NMT) de organisatie op van de tweede nationale maritieme profielwerkstukkenwedstrijd. De…

Platform Zero Incidents

NMT gaat samenwerken met het Platform Zero Incidents om de kans op Arbo- en milieu incidenten te verkleinen als een binnenvaartschip aan de werf komt….

Netherlands Maritime Academy

In mei 2017 is de Netherlands Maritime Academy (NMA) van start gegaan. De NMA is een initiatief van zeven bedrijven en brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology…

Maritieme handelsmissie bestemming Nederland

Ter promotie van internationale handel en samenwerking, organiseert brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) al meer dan dertig jaar maritieme handelsmissies naar landen wereldwijd. In de…

Europort Masterclasses

Europort behoort tot ’s werelds belangrijkste ontmoetingsplaatsen, met circa 30.000 bezoekers en 1100 deelnemende bedrijven. Europort 2017 is een ‘must’ voor iedereen die voorop wil (blijven)…

MIIP Internet of Things

Nederland is het eerste land waarbij op nationaal niveau het LoRa netwerk is uitgerold. LoRa staat voor Long Range, Low Power. LoRa sensoren verbruiken weinig…

SMARTYARDS Horizon 2020 Project

In de periode 2013 – 2016 is het Europese Smartyards project uitgevoerd onder regie van NMT en het Duitse CMT. Doelstelling van dat project was…

Fieldlab SMASH

Smart Maintenance staat op dit moment volop in de belangstelling, ook in de maritieme industrie. Dit ‘slim onderhoud’ maakt intensief gebruik van nieuwe en opkomende…

Human Capital Netwerk

De maritieme sector heeft behoefte aan kennisdeling rondom actuele thema’s op het gebied van Human Capital, waarmee de sector te maken krijgt. De diversiteit van…