Sustainable Maritime Solutions

Duurzaamheid is de vernieuwende drijfveer in de Nederlandse maritieme technologie. Het krijgt veel maatschappelijke aandacht, vaak gestuwd door wetgeving en duurzaamheidsaspecten in overheidsprojecten. Netherlands Maritime Technology (NMT) wil de buitenwereld bekend maken met het duurzame karakter van de sector en verzamelt daarom duurzame maritiem-technologische oplossingen.

Organisator

Op 10 oktober 2016, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, is door NMT samen met haar leden een aantal van 178 duurzame producten en diensten aangeboden aan de politiek. Salima Belhaj (Tweede Kamerlid D66) en Brigit Gijsbers (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) namen de cheque met het aantal oplossingen in ontvangst. Al deze oplossingen staan op www.sustainable-maritime-solutions.nl. Ook is een brochure gemaakt met tien in het oog springende oplossingen.

 

Tal van deze oplossingen worden ook via andere uitingen van de brancheorganisatie verspreid, zoals al gebeurde op SMM 2016 in Hamburg, om zo breed mogelijk het duurzame aspect van de Nederlandse sector te tonen.

De sector bulkt van de mooie duurzame producten en diensten, dus NMT blijft doorgaan met het verzamelen van duurzame maritieme oplossingen. Uw bedrijf doet toch ook mee? Lees hier meer over deze campagne en aanmelding.