Fieldlab SMASH

Smart Maintenance staat op dit moment volop in de belangstelling, ook in de maritieme industrie. Dit ‘slim onderhoud’ maakt intensief gebruik van nieuwe en opkomende ICT-technologieën zoals krachtigere en goedkopere sensoren in het Internet of Things (IoT), opslagmethoden voor Big Data, en life cycle costing technieken en is volledig in lijn met de nationale Smart Industry agenda.

Organisator

Het toepassen van Smart Maintenance vertelt bijvoorbeeld exact wanneer de wanden van een schip te dun worden. Of helpt bij het maken van een snelle keuze en betere oplossing bij de aanschaf van reserve-onderdelen. Door voorspelbaar onderhoud ligt een aanzienlijke kostenreductie binnen handbereik.

Fieldlab Smart Maintenance of Ships (SMASH)

Het Fieldlab SMASH helpt bedrijven (asset-owners, werven, toeleveranciers) om real-time informatie te verzamelen en te analyseren aangaande de staat van hun schip (inclusief onderdelen). Zo kan onderhoud op tijd worden uitgevoerd in plaats van te vroeg, zoals bij planmatig onderhoud of te laat zoals bij correctief onderhoud. Door 100% voorspelbaar onderhoud zullen de onderhoudskosten in de scheepvaart fors worden verlaagd en kan de inzet verhoogd worden.

Binnen het Fieldlab zijn een aantal living labs waar nieuwe oplossingen in de praktijk worden toegepast. Door de kennis die in de verschillende living labs wordt opgedaan met elkaar te delen binnen het Fieldlab leren de deelnemers ook van elkaar, deze samenwerking zorgt ervoor dat we als maritiems sector samen voorop kunnen blijven in de toepassing van innovatieve technieken.

Netherlands Maritime Technology is één van de initiatiefnemers van het fieldlab in nauwe samenwerking met World Class Maintenance, Innovation Quarter en Maritime Campus Netherlands.