H2020 project energie efficiency en emissiereductie van schepen

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben een sterke en vooraanstaande kennispositie op het gebied van energie efficiency en emissiereductie in de scheepvaart. Om die positie te behouden zijn investeringen in gezamenlijke kennis en innovatieprojecten noodzakelijk, waarbij internationale samenwerking met strategische partners van groot belang is. Het Europese programma Horizon 2020 biedt financiële ondersteuning voor onderzoek en innovatieprojecten. Door initiatief te nemen kunnen Nederlandse partijen de agenda’s van de projecten voor een belangrijk deel bepalen.

Organisator

Wat betreft de thema’s, energie efficiency en emissiereductie, hebben Nederlandse partijen een uitstekende positie om met sterke Europese partners invulling te geven aan het Horizon 2020 programma. De oproep MG-2.1-2017: “Innovations for energy efficiency and emission control in waterborne transport”, waarvan de eerste fase in januari 2017 sluit, biedt daarvoor een goede mogelijkheid. Voor het ontwikkelen van materiaal voor één of meer projectvoorstellen is in 2016 een omvangrijke investering en een intensieve samenwerking nodig.

Het doel van het project is voor de bovengenoemde oproep een voorstel te ontwikkelen met een sterke Nederlandse participatie. De voorstellen dienen aan te sluiten op de kennisopbouw in afgeronde en lopende projecten op dit gebied. De activiteiten omvatten tevens het vormen van een sterk internationaal consortium met strategische partners.

Netherlands Maritime Technology (NMT) leidt het project.