Human Capital Netwerk

De maritieme sector heeft behoefte aan kennisdeling rondom actuele thema’s op het gebied van Human Capital, waarmee de sector te maken krijgt. De diversiteit van de achterban, werven versus toeleveranciers en grootbedrijf versus MKB, maakt dat het delen van ervaringen en best practices zeer gewaardeerd wordt. Jaarlijks wordt er daarom een Human Capital Themabijeenkomst georganiseerd voor HR professionals en leden van het managementteam/de directie om met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald actueel Human Capital thema. Te denken valt bijvoorbeeld aan ‘Duurzame inzetbaarheid’, ‘Wendbaarheid van organisaties of medewerkers’, ‘Opleidingsbeleid’, ‘Mobiliteit binnen de sector’, etc.. Ook het versterken van het onderlinge netwerk tussen HR professionals van de lidbedrijven is een belangrijk doel van de jaarlijkse HC Themabijeenkomst.

Organisator

In 2015 werd de eerste HC Themabijeenkomst georganiseerd door NMT ‘Van lifetime employment naar lifetime employability’ rondom een viertal aspecten van Duurzame inzetbaarheid: Lifestyle, Employability, Workability en Leaderhip. Het succes van deze dag, niet alleen vanwege het creëren van een netwerk van HR professionals of de kennisdeling rondom het onderwerp, maar ook de opvolging van enkele ‘versnellers’ op deze dag door werkgroepen, zorgde dat een HC Themabijeenkomst nu jaarlijks geagendeerd wordt.

De HC Themabijeenkomst 2016 ‘Futureproof op woelige baren’ op 17 november a.s. staat in het teken van de impact van nieuwe technologieën op de toekomstbestendigheid en wendbaarheid van de organisatie en werknemers. Meer informatie vindt u hier.