Interreg North Sea Region: PERISCOPE

Het Europese Interreg programma voor de Noordzee-regio brengt 49 regio’s uit verschillende landen rond de Noordzee bij elkaar om de belangrijkste uitdagingen waar de regio mee te maken krijgt aan te pakken. Het PERISCOPE-project valt onder dit programma en richt zich op het creëren van nieuwe kansen op het gebied van Blue Growth.

Organisator

De Noordzee-regio is een cruciaal gebied voor de Europese Blue Economy met mariene hulpbronnen, technologisch geavanceerde industrieën, belangrijke havengebieden en toegenomen offshore-activiteiten. Als gevolg van mondiale ontwikkelingen ondergaan maritieme industrieën in deze regio grote veranderingen, waaronder een verhoogde productie (offshore wind in Denemarken en Duitsland), evenals stagnatie en afname van de productie (olie en gas in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen). De Noordzee-regio kenmerkt zich door gefragmenteerde, gediversifieerde en gespecialiseerde expertise en capaciteiten en het aanmoedigen van internationale samenwerkingsverbanden moet dit potentieel ontsluiten.

Nieuwe grens- en sector overschrijdende uitdagingen vragen om transnationale en intersectorale oplossingen. Om tot deze oplossingen te komen heeft PERISCOPE als doel een permanent innovatief ecosysteem in de Noordzee regio op te starten om hiermee transnationale samenwerkingen voor duurzame bedrijfsontwikkeling te stimuleren. Het project richt zich daarom op een breed scala aan actoren, zoals clusters/netwerken, bedrijven, ondernemers, onderzoekers, universiteiten, incubators, investeerders, fondsen, klanten/gebruikers, regionale en lokale autoriteiten en ontwikkelingsorganisaties. Om opkomende marktkansen voor duurzame innovaties te begrijpen en te benutten, stimuleert PERISCOPE een ontdekkingsproces bij deze stakeholders. Tijdens dit proces wordt de kennisbasis versterkt, worden innovatiemogelijkheden geïdentificeerd en wordt een ecosysteem gecreëerd dat door de industrie gestuurde verandering bevordert.

PERISCOPE wordt geleid door de South Norway European Office en telt nog elf andere projectpartners uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Eén van deze projectpartners is Nederland Maritiem Land (NML), dat in samenwerking met NMT een deel van de werkzaamheden voor het project op zicht neemt. Het project is gestart op 1 oktober 2017 en heeft een looptijd van drie jaar.

Mocht je meer willen weten over dit project, kijk dan op www.northsearegion.eu/periscope