Interreg North Sea Region: WASP

Het Europese Interreg programma voor de Noordzee-regio faciliteert transnationale samenwerking tussen 49 regio’s in 7 landen in de Noordzee regio om de belangrijkste uitdagingen, waar de regio mee te maken heeft aan te pakken, binnen vier prioriteitsthema’s: 1) Denken aan groei; 2) Eco-innovatie; 3) Duurzaam Noordzeegebied; 4) Groen vervoer en mobiliteit.

Decarbonisatie ofwel het koolstofvrij maken van de scheepvaart is één van de grootste maritieme uitdagingen en de vraag naar koolstofarme oplossingen groeit. In het onderzoeksproject Wind Assisted Ship Propulsion (WASP) wordt onderzocht hoe windvoortstuwingstechnologieën en dus oplossingen commercieel aantrekkelijker kunnen worden voor de toekomst in het Noordzeegebied.

WASP

Het Europese innovatieproject WASP, afkorting voor Wind Assisted Ship Propulsion , valt onder dit programma en richt zich op het onderzoeken, testen en valideren van de operationele prestaties van een selectie van windvoortstuwingstechnologieën en oplossingen.

Het WASP project omvat de installatie van een selectie windaandrijvingstechnieken of wel WPTs (Wind Propulsion Technologies) voor vijf commerciële schepen.

Door het opzetten van WPT proeven verschaft het project gevalideerde onderzoeksgegevens. Hiermee kunnen WPT concepten en de business case verbeterd worden, wat moet leiden tot versnelling van de WPT marktpenetratie.

Uiteindelijk zal het project bijdragen aan een groener zeevervoer in en rond het Noordzeegebied door het oogsten van het overvloedige windpotentieel van de regio.

Onderwerpen

Onderwerpen die tijdens het project aan bod komen zijn o.a.:

  1. Engineering WPT; installatie, werking van WPT op de schepen.
  2. Policy & Viable business; implicaties van WPT op de business case, regelgeving en beleid.
  3. Operating & performance WPT: demonstratie van WPT, performance indicators en assessment

Consortium

Het project wordt gecoördineerd door Netherlands Maritime Technology Foundation (NMTF) en ondersteund door een bijdrage uit het Interreg North Sea Region programma, onderdeel van het European Regional Development Fund (ERDF).

Binnen het WASP project is NMTF de project coördinator en tevens aanspreekpunt voor de 14 project partners uit zeven Europese landen. De project partners komen uit: Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden. NMTF levert naast de project coördinator taken, ook een bijdrage aan kennisverspreiding en onderzoek naar regelgevingsaspecten.

Informatie

Het project is gestart in juni 2019 en heeft een looptijd van bijna vier jaar tot en met het eerste kwartaal in 2023.

Mocht je meer willen weten over dit project, kijk dan op https://northsearegion.eu/wasp