Joint Industry Project Autonomous Shipping

Volledig autonoom varen is een belangrijke ontwikkeling voor de Nederlandse maritieme sector. Het bereiken van volledige autonomie is een eindbeeld, maar de weg daar naartoe is misschien wel interessanter.

In Joint Industry Project Autonomous Shipping werken bijna twintig partijen (bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen én overheden) samen aan een twee jaar durend praktijkgericht onderzoek. Doel van dit onderzoek: De integratie en demonstratie van bestaande, beschikbare technologieën die nodig zijn om autonoom te kunnen varen.

Gestart wordt met een literatuurstudie en een analyse van mogelijke business cases. Daarna wordt een functionele breakdown (op het niveau van bemanning én techniek) gemaakt om de niveaus van autonomie te bepalen. Ook wordt gekeken naar veelvoorkomende storingen aan boord en verstoringen in de omgeving van een schip (scheepvaartverkeer en weersomstandigheden). Vervolgens wordt onderzocht of we met bestaande technieken in staat zijn om deze (ver)storingen vanaf de wal onder controle te krijgen of te verhelpen. Dit wordt getest door middel van simulatie en verschillende demonstraties, zowel vanuit de kantooromgeving als fysiek aan boord.

Het project legt zich toe op technologie die nodig is om bestaande zeeschepen volledig autonoom te laten varen, niet op de technologie die nodig is om andere functies van het schip te vervullen.

Het project geeft de partners inzicht in de huidige staat van de techniek én inzicht in de kennis, kunde en technologie die nog nodig is om volledige autonomie te bereiken. Met dat resultaat kunnen de partners, ieder vanuit een eigen invalshoek, richting geven aan eigen ontwikkelingen en oplossingen.

NMT is penvoerder voor dit project. Klik hier voor meer informatie.

Het project wordt mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor kennis en Innovatie (TKI’s) van het Ministerie van Economische Zaken.

Partners in het project zijn:  Bosch Rexroth, Bureau Veritas, Damen Shipyards, DEKC Maritime, Feadship, Fugro, MARIN, Maritiem Instituut Willem Barentz – NHL, Ministerie van Defensie, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Nederlands Loodswezen, Netherlands Maritime Technology, Robosys, Rotterdam Mainport Insitute (STC  & Hogeschool Rotterdam), SeaZip, TNO en TU Delft.