Mari4_YARD

Gebruikersgerichte oplossingen voor een flexibele en modulaire productie in kleine en middelgrote scheepswerven

Toonaangevende Europese scheepsbouw komt voort uit de complexiteit, kwaliteit, maatwerk, levertijd en levenscyclusdiensten (bijv. onderhoud, reparatie en aanpassing ter plaatse) van de vervaardigde schepen. In het afgelopen decennium hebben kleine en middelgrote scheepswerven (small and medium-sized shipyards =SME) in de EU echter te maken gehad met een concurrentienadeel in hun marktsegmenten als gevolg van een toenemende concurrentie van andere mondiale regio’s die profiteren van lagere arbeidskosten of een hogere mate van automatisering. Bovendien moeten SME-scheepswerven ook een grote belemmering overwinnen die verband houdt met kapitaalinvesteringen die de deelkosten voor de scheepsbouw kunnen overstijgen. Als gevolg hiervan zijn de huidige automatiseringsoplossingen op basis van grote monolithische apparatuur nog steeds niet gangbaar voor het verhogen van de productiviteit op SME-scheepswerven. Daarom heeft de scheepsbouw, en in het bijzonder SME-scheepswerven, nieuwe kosteneffectieve, herconfigureerbare, modulaire en flexibele werkgerichte methodologieën nodig die de prestaties van de werknemers kunnen verbeteren en kwaliteit en precisie bij de uitvoering van de arbeidsintensieve taken kunnen waarborgen.

Mari4_YARD streeft naar de implementatie van een portfolio van werknemersgerichte oplossingen, door te vertrouwen op nieuwe collaboratieve robotica en alomtegenwoordige draagbare oplossingen, die modulaire, herconfigureerbare en bruikbare oplossingen mogelijk maken die gericht zijn op het uitvoeren van arbeidsintensieve taken door de branchespecifieke kennis en vaardigheden van werknemers te behouden. Bovendien wordt de reproduceerbaarheid en vroege acceptatie van de portfolio van technologieën door andere SME-scheepswerven verzekerd door middel van verschillende acties op het gebied van training, technologie-evaluatie, benchmarking et cetera door het opzetten van een pan-Europees netwerk van didactische fabrieken, die algemene testopstellingen en showrooms evenals bijscholing en omscholing van het personeel van scheepswerven bieden.

Om de impact verder te maximaliseren, is Mari4_YARD van plan om kennis & ervaring uit te wisselen met complementaire Europese en nationale initiatieven.

18 partners uit 9 verschillende landen, waaronder Nederland, nemen deel aan het project dat op 1 december 2020 van start ging en 4 jaar in beslag zal nemen.

Kijk voor meer informatie op www.mari4yard.eu en volg het project op LinkedIn en Twitter.