Maritime Awards

Jaarlijks worden de twee innovatieprijzen van Netherlands Maritime Technology (NMT) uitgereikt op het Maritime Awards Gala: de Maritime Innovation Award en de Maritime Designer Award. De eerste richt zich op Nederlandse bedrijven die recentelijk een nieuw product, proces, of nieuwe dienst voor de maritieme sector hebben geleverd. De tweede richt zich op maritieme ontwerpers en ontwerpteams met een aansprekende en vernieuwende aanpak op maritiem gebied. Beide prijzen stimuleren de innovatiekracht en creativiteit van respectievelijk Nederlandse maritieme toeleveringsindustrie en ontwerpers en brengen Nederlandse maritieme innovaties onder de aandacht bij een breed publiek.

Maritime Innovation Award

De Maritime Innovation Award heeft ten doel meer bekendheid te geven aan de vernieuwende kracht die uitgaat van de maritieme en offshore-toeleveringsindustrie en innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme cluster te stimuleren. De prijs genereert voor zowel de winnaar als de runner-ups veel media-aandacht in binnen- en buitenland.

De jury hanteert een breed innovatiebegrip. Niet alleen product- en dienstinnovaties komen in aanmerking, maar ook de steeds belangrijker wordende bedrijfsprocesinnovaties. Minimumvereiste voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd.

Klik hier voor meer informatie en de deelnamecriteria.

Maritime Designer Award

Ontwerpteams hebben een belangrijke rol binnen de Nederlandse maritieme sector. Nederlandse scheepsbouw en offshore industrie toeleveranciers richten zich op marktsegmenten waarin de kwaliteit en vernieuwing van het ontwerp veelal doorslaggevend zijn voor het verwerven van opdrachten. De Maritime Designer Award brengt de creativiteit en innovatiekracht van Nederlandse maritieme ontwerpers onder de aandacht bij een breed publiek.

De Maritime Designer Award is zowel bedoeld voor individuele ontwerpers, promovendi en recent afgestudeerden als ontwerpteams, die menen dat hun werk en aanpak meer aandacht en bredere discussie verdient. De prijs is gericht op de wijze waarop een ontwerp van (een deelsysteem van) een schip of offshore vaartuig tot stand komt. In aanmerking komen bijvoorbeeld een originele of vernieuwende aanpak van een ontwerp of toolontwikkeling, eventueel inclusief demonstratie daarvan in een ontwerp.

Klik hier voor meer informatie en de deelnamecriteria.